Laskentatoimi

Johdon laskentatoimi (3op) - LASK2048 - SYKSY 2017

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Kauppatieteellinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 90€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 30€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Luennot:

ti 24.10.
ma 30.10.
ti 31.10.
ma 6.11.
ti 7.11.
ma 13.11.

Luennot aina klo 17.00-20.30.

Paikka: Tampereen yliopiston päätalo D13.

Opettaja

Jouni Laitinen

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee tunnistamaan johdon laskentatoimen ja ulkoisen laskentatoimen erot. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää keskeisimpiä kustannuslaskennan, kustannuslajilaskennan ja katetuottolaskennan käsitteitä ja analyysejä. Opiskelija ymmärtää budjetoinnin merkityksen yrityksen talousohjauksessa sekä hyvän hallintotavan tarpeellisuuden johdon valvonnassa. Opiskelija tunnistaa johdon laskentatoimen merkityksen yrityksen sisäisen päätöksenteon välineenä. Opintojakso kehittää opiskelijan valmiuksia laatia taloudellisia laskelmia ja analysoida taloudellista tietoa päätöksenteon yhteydessä.

Sisältö

Johdon laskentatoimen ja ulkoisen laskentatoimen ero. Kustannuslaskennan, katetuottolaskennan, suoritekohtaisen laskennan sekä budjetoinnin pääperiaatteet. Johdon laskentatoimeen perustuva päätöksenteko sekä johdon valvonta.

Suoritustapa

Luennot 26 h, yksilö- ja ryhmätyöskentely
Suoritustapa: Tentti, vapaaehtoiset bonustehtävät

Tentit

tentti: ma 20.11. klo 16.30-19.30
1. uusinta: ke 17.1. klo 18-21
2. uusinta: ke 21.2. klo 17-20

Arviointi: 1-5 tai hylätty

Kirjallisuus

Luentomateriaali on Moodlessa.
Neilimo, K. & E. Uusi-Rauva (2012). Johdon laskentatoimi, 6.-11. painos. Edita Publishing Oy.
Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 90 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Jouni Laitinen
Paikkoja vapaana
24.10.2017 - 13.11.2017
Ilmoittautuminen alkaa
15.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
22.10.2017
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 90,00

Lue lisää