Johtaminen

Johtamisen perusteet (7 op) JOHT1010 - syksy 2019

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 140€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 90€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Syksy 2019.

Luennot:

to 26.9. klo 16.30-20.30, Tampereen yliopisto Linna -rakennuksen luentosali K103
pe 27.9. klo 16.30-20, Tampereen yliopisto Linna -rakennuksen luentosali K113
ke 2.10. klo 16.30-20, Tampereen yliopiston päätalon luentosali C8
to 3.10. klo 16.30-20, Tampereen yliopiston päätalon luentosali C8
pe 4.10. klo 16.30-20, Tampereen yliopisto Linna -rakennuksen luentosali K113

Tampereen yliopiston Linna -rakennus sijaitsee osoitteessa Kalevantie 5 ja päätalo osoitteessa Kalevantie 4.

Opettaja

Kati Söderlund

Sisältö

Kurssi tarkastelee yrityksen toimintaa kokonaisuudessaan erityisesti sen inhimillisen toiminnan näkökulmasta. Kurssilla käsiteltävät asiat auttavat vastaamaan kysymykseen ”miten yrityksen haluttu toiminta saadaan tapahtumaan”. Käsiteltäviä asioita tarkastellaan erilaisten yritysten ja tilanteiden näkökulmista niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa yritystä kuvaavat keskeiset mallit, yrityksen toiminnan organisoinnin vaihtoehdot, yrityksen johtamisen käsitteet ja mallit, henkilöstöjohtamisen prosessit ja toiminnot sekä organisaatiokäyttäytymisen keskeiset teemat. Kurssilla käydään lisäksi läpi käytännön esimerkkejä ja ajankohtaisia yrityselämän ilmiöitä. Myös tiimissä toimiminen ja palautteenanto ovat kurssin keskeisiä sisältöjä.

Suoritustapa

Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta. Tehtävät laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin- järjestelmään (plagiaatintunnistus). Kurssilla pelataan älypuhelimella Quizizz – peliä. Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta löytyvät Moodlesta. Kurssi kehittää IT-taitoja Moodle ympäristössä.

Kurssin suoritus koostuu tiimityöstä (40%) sekä verkkotentistä (60%).

Tiimityö tehdään 3-4 hengen ryhmissä ja siihen kuuluu kirjallinen osuus, videoitu esitys, sekä toisen ryhmän esityksen opponointi.

Verkkotentti on auki Moodlessa tiettyinä ajanjaksoina. Verkkotentissä on essee kysymys, 1-2 lyhyempää selitystehtävää sekä monivalintaosio.

 Verkkotentin voi tehdä Moodlessa:                                                                    

1.11.-5.11. tai                              
1.12.-5.12.  tai                                 
1.1.-5.1.2020  

Tehtävien palautukset:

Ryhmätyön palautus (vk 46) 11.11.

Videon palautus (vk 46) 11.11.

Kirjallinen tiimityöpalaute (vk 48) 24.11.

Osaamistavoite

Kurssin tavoitteena on, että sen avulla opiskelija hahmottaa yrityksen toiminnan organisoinnin eri vaihtoehdot ja johtamisen pääperiaatteet. Hän pystyy käyttämään niihin liittyviä tavallisimpia käsitteitä oikeissa merkityksissään ja tuntee organisointia ja johtamista käsitteleviä keskeisiä teorioita ja malleja. Kurssilla opiskelija oppii myös hahmottamaan toimintaympäristöjen, toimialojen ja yritysten monimuotoisuutta ja löytämään sekä käyttämään niitä koskevaa tietoa tehtävien ratkaisussa. Kurssilla on tavoitteena kehittää yliopisto-opiskelun valmiuksia. Itsenäinen tiedonhaku, tiedon prosessointi ja kriittinen ajattelu, teoreettisen tiedon soveltaminen ovat myös kurssin tärkeitä oppimistavoitteita.

Kirjallisuus

Viitala & Jylhä (2019) Johtaminen Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Kirja on lainattavissa e-kirjana Vaasan yliopiston kirjastosta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Kati Söderlund
Paikkoja vapaana
26.9.2019 - 10.10.2019
Ilmoittautuminen alkaa
16.5.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
26.9.2019
Opintopisteet 7
Osallistumismaksu 140,00

Lue lisää