Kasvatustiede

Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat - KASP1

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op
Tämä kurssi on päättynyt

Vastaava yliopisto  – Yksikkö

Tampereen yliopisto – Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Luennot: 29.7.-1.8.2019 ma-ti klo 16.15-19.30 ja ke-to klo 16.15-18.45.

Opetustila

Tampereen yliopiston luentosali Pinni B 4116, 4. krs., Kanslerinrinne 1

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– ymmärtää kasvatusajattelun ja -käsitysten yhteyden filosofiaan sekä kasvatuskäsitysten, -toiminnan ja -instituutioiden yhteyden historiaan ja
– tuntee länsimaisen kasvatusajattelun päälinjat ja niiden filosofiset ja historialliset perusteet.

Sisältö

Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat – KASP1 -opintojaksolla perehdytään suomalaisen ja länsimaisen kasvatusajattelun valtavirtoihin ja niiden merkitykseen nykyisen kasvatus- ja koulutustoiminnan rakentumiselle. Jaksolla käsitellään yhteiskunnallisten muutosten ja ideologioiden ilmenemismuotoja kasvatusajattelussa ja kasvatuksen historiassa.

Opintojakson tiedetausta: kasvatushistoria, kasvatusfilosofia.

Suoritustapa

14 h luentoja, 121 tuntia itsenäistä opiskelua, kirjoitustehtävä luennoista ja tentti kirjallisuudesta (HUOM! Suoritustapaa on päivitetty 17.5.2019). Arviointi hyväksytty / hylätty.

 

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:

Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2000 (tai uudempi painos). Johdatus kasvatustieteisiin. WSOY.
ja
– neljä tieteellistä artikkelia Kasvatus & aika –verkkolehden Artikkelit –osioista (vuonna 2007 tai sen jälkeen ilmestyneistä verkkolehdistä): http://www.kasvatus-ja-aika.fi/

Tenttiminen

1. tentti 20.8.2019 klo 16.30-20:30

1. uusinta 30.9.2019 klo 17.00-21.00

2. uusinta 21.10.2019 klo 16.00-20.00

Tenttipaikan voi tarkistaa kesäyliopiston tenttikalenterista ennen tenttiä.

Tentteihin ilmoittaudutaan Tampereen kesäyliopiston sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella viimeistään 5 työpäivää ennen tenttiä.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.

  
Jani Pulkki
Paikkoja vapaana
29.7.2019 - 1.8.2019
Ilmoittautuminen alkaa
11.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
1.8.2019
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 145,00

Lue lisää