Kasvatustiede

Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta - KASP2

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op
Tämä kurssi on päättynyt

Vastaava yliopisto  – Yksikkö

Tampereen yliopisto – Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Luennot: 27.5.-28.5. klo 16.15-19.30 ja 29.5. ja 3.6.2019 klo 16.15-18.45

Opetustila

Tampereen yliopiston luentosali Pinni B 4116, 4. krs., Kanslerinrinne 1.

Tavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää kasvatus- ja koulutusjärjestelmän peruspiirteet sekä kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen osana yhteiskuntaa ja kulttuuria,
  • tuntee yhteiskunnan tämänhetkiset muutostrendit ja ymmärtää, mitä yksilön ja yhteiskunnan suhteen muutokset ovat merkinneet yksilön asemalle sekä kasvatukselle ja koulutusinstituutioille.

Sisältö

Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta – KASP2 -opintojaksolla tutustutaan kasvatuksen ja koulutuksen peruskysymyksiin ja -rakenteisiin niiden yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä ja tarkastellaan sitä, mitä yksilön ja yhteiskunnan suhteen muutokset ovat merkinneet kasvatuksen muodoille ja koulutusinstituutiolle.

Opintojakson tiedetausta: Kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen: 14 tuntia luento-opetusta. Luennot suoritetaan luentopäiväkirjalla, joka laaditaan parityönä. Lisäksi itsenäistä työskentelyä 121 tuntia ja tentti kirjallisuudesta. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali

Valitse yksi seuraavista teoksista:
Aittola, T. (toim.) 2012. Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Gaudeamus. Lukuohje: lue huolellisesti vähintään yksi kasvatussosiologian suunnannäyttäjä per osio (osiot numeroitu I-V).
TAI
Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, K. 2013 (tai 2006). Kasvatussosiologia. PS-kustannus. Huom! Ei lukuja 9, 10, 11 ja 12.

Valitse lisäksi yksi seuraavista teoksista:
Salminen, J. 2012. Koulun pirulliset dilemmat. Teos.

TAI

Sennett, R. 2007. Uuden kapitalismin kulttuuri. Vastapaino.

TAI

Suoranta, J. ym. 2008 (2. korjattu ja uudistettu painos). Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Tenttipäivät

1. tentti 25.6.2019 klo 16.30-20.30

1. uusinta 23.7.2019 klo 16.30-20.30

2. uusinta 26.8.2019 klo 16.00-20.00

 

Tenttipaikan voi tarkistaa kesäyliopiston tenttikalenterista ennen tenttiä.

Tentteihin ilmoittaudutaan Tampereen kesäyliopiston sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella viimeistään 5 työpäivää ennen tenttiä.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 27.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.

  
KM Mikko Mattila
Paikkoja vapaana
27.5.2019 - 3.6.2019
Ilmoittautuminen alkaa
11.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
26.5.2019
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 145,00

Lue lisää