Kauppatieteelliset opinnot

Kauppatieteelliset opinnot (avoin yliopisto-opetus)

Kiinnostaako kauppatieteiden opiskelu? 

Tampereen kesäyliopistossa voi suorittaa Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaisia  kauppatieteiden opintoja johtamisesta ja organisoinnista, markkinoinnista, laskentatoimesta ja talousoikeudesta.   

Tampereen kesäyliopistossa voi suorittaa Vaasan yliopiston avoimen yliopiston väylään vaadittavat opinnot johtamisessa ja organisoinnista sekä markkinoinnissa ja suuren osan Vaasan yliopiston kauppatieteen kandidaatin tutkinnosta avoimina yliopisto-opintoina. 

Avoimet yliopisto-opinnot tukevat myös pääsykokeisiin valmentautumista. Opintotarjonnasta voit poimia kauppatieteellisen alan pääsykokeisiin sisällöltään sopivia opintojaksoja. 

Avoimia yliopisto-opintoja suorittamalla voit myös täydentää omaa ammattitaitoasi Kauppatieteiden avoimet yliopisto-opinnot sopivat hyvin myös yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.  

Kaikki lähiopetus tapahtuu Tampereella arki-iltaisin tai lauantaisin.  

Opintoinfo tiistaina 5.9.2017 klo 17-18.30 

 Tampereen kesäyliopisto järjestää yhdessä Vaasan avoimen yliopiston kanssa opintoinfon ti 5.9. klo 17-18.30. Opintoinfossa esitellään Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaista kauppatieteiden opetustarjontaa Tampereella, kerrotaan Tampereen kesäyliopiston käytänteistä sekä esitellään tutkintotavoitteista opiskelua. Paikalla on projektipäällikkö Maijastiina Jokitalo Vaasan avoimesta yliopistosta ja lisäksi Tampereen kesäyliopiston edustajia. Lisätietoja ja ennakkoilmoittautuminen opintoinfoon.   

Onko tavoitteenasi yliopistotutkinto? 

Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen on yksi tie yliopistoon. Tampereen kesäyliopistossa voit suorittaa suuren osan Vaasan yliopiston kauppatieteen kandidaatin tutkinnosta Suoritettuasi tietyn määrän opintoja voit hakeutua  avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi Vaasan yliopistoon pääaineena johtaminen ja organisointi tai markkinointi. Hakuaika on vuosittain keväällä korkeakoulujen yhteishaun yhteydessä. 

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston väylän valintaperusteet vuonna 2017: 

  • Yhteensä noin 100 opintopisteen laajuiset opinnot 

  • Suunnitellussa pääaineessa (johtaminen ja organisaatiot tai markkinointi) on oltava noin 50 opintopisteen laajuiset opinnot. Pääaineopintojen tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla hyvät tiedot.  

  • Pääaineopintojen lisäksi muita suorituksia, joiden tulee olla rakenteeltaan ja sisällöltään kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sopivia  

  • Tutkintoon vaadittavia toisen kotimaisen tai vieraan kielen opintoja sekä  

  • Joko talousmatematiikan tai tilastotieteen perusopintojakso

Pääsykokeisiin valmistautumista tukevat opintojaksot   

(kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Avoimina yliopisto-opintoina voit opiskella kursseja, jotka helpottavat pääsykoekirjojen tiedon omaksumista. Suoritetut kurssit ovat hyödynnettävissä tutkintoosi myöhemmin. 

Alle poimittujen kurssien keskeisiä sisältöjä: 

  • Peruskäsitteet kansantalouden ja sen perusyksiköiden toiminnasta 

  • Markkinoinnin peruskäsitteet 

  • Yrityksen toiminta ja sen organisoinnin eri vaihtoehdot 

  • Ulkoisen laskentatoiminnan käsitteistö, tehtävät ja menetelmät 

  • Talousmatematiikan perusteet ja käsitteistö 

Valitse ainakin seuraavat kurssit Tampereen kesäyliopiston tarjonnasta, jos tähtäät kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa yliopistoon opiskelemaan kauppatieteitä: 

         
Markkinointi liiketoiminnan kentässä 7 op (verkkokurssi), alk. 27.9.2017                           
Yrityksen johtaminen 7 op, alk. 21.9.2017  
Johdon laskentatoimi 3 op, alk. 24.10.2017                                          
Talousmatematiikan perusteet 5 op, (verkkokurssi) alk. 9.10.2017 
Taloustieteen perusteet 6 op, kevät 2018       

 Lukuvuoden 2017-2018 opinnot 

Tarkempia tietoja syksyllä 2017 alkavista opinnoista päivitetään  kevään-alkukesän aikana. 

Opintokokonaisuuksista voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. 

Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot 26 op
Yrityksen johtaminen 7 op
Henkilöstöjohtaminen 7 op
Strateginen johtaminen 7 op
Yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op

Johtaminen ja organisaatiot, aineopinnot  25 op
Yrityksen toiminnan kehittäminen 7 op
Henkilöstöoikeus 6 op
Organisaatiokäyttäytyminen 7 op                   
Cross-Cultural Management  (verkkokurssi) 5 op

Laskentatoimi ja rahoitus,  perusopinnot 26 op
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet 2,5 op
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö 0,5 op
Johdon laskentatoimi 3 op
Yrityspeli 2 op
Tilinpäätösanalyysi 3 op
Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö 2 op
Rahoituksen perusteet 4 op
Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu 6 op
Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, harjoitustyö 3 op

Talousoikeuden opintojaksoja
Talousoikeuden perusteet 3 op
Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä 3 op

Markkinoinnin perusopintokokonaisuus 25 op (verkko-opinnot)
Markkinointi liiketoiminnan kentässä 7 op
Markkinointisuhteiden johtaminen 7 op
Markkinoinnin avainprosessit 6 op
Vientimarkkinointi 5 op

Markkinoinnin aineopintokokonaisuus 25 op
Kuluttajakäyttäytyminen 5 op                                                       
Markkinoinnin taloudelliset työkalut 5 op (verkkokurssi)  
Brändijohtaminen 5 op                                        
Markkinoinnin kommunikaatio 5 op
Myynnin ja asiakasverkostojen hallinnan käytännöt 5 op

Kieli-, viestintä ja menetelmäopintojaksoja
Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op
Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op
Talousmatematiikan perusteet  5 op (verkkokurssi)
Taloustieteen perusteet 6 op
Tilastotieteen perusteet 5 op (verkkokurssi)
Englanti, Luetun ymmärtäminen ja tekstianalyysi 3 op
Englanti, suulliset taidot 2 op
Englanti, Yhteiskunta ja valtio (verkkokurssi) 3 op
Ruotsin kielen kertauskurssi 2 op
Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteiden opiskelijoille (verkkokurssi) 5 op
Äidinkieli, suullinen viestintä 2 op

Muut kauppatieteelliset opinnot

Tampereen kesäyliopistossa voi opiskella kauppatieteelliseltä alalta myös  Urheilujohtamista (Itä-Suomen opintovaatimusten mukaan).

 

  
Opettaja avoin
Paikkoja vapaana
1.1.2017 - 31.7.2018
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää