Kauppatiede

Kauppatieteiden koko tarjonta (avoin yliopisto-opetus)

Kiinnostaako kauppatieteiden opiskelu? 

Tampereen kesäyliopistossa voi suorittaa Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaisia kauppatieteiden opintoja johtamisesta ja organisoinnista, markkinoinnista, laskentatoimesta ja talousoikeudesta.   

Tampereen kesäyliopistossa voi suorittaa Vaasan yliopiston avoimen yliopiston väylään vaadittavat opinnot johtamisessa ja organisoinnissa sekä markkinoinnissa ja suuren osan Vaasan yliopiston kauppatieteen kandidaatin tutkinnosta avoimina yliopisto-opintoina. 

Avoimet yliopisto-opinnot voivat myös tukea pääsykokeisiin valmentautumista.

Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen antaa mahdollisuuden täydentää omaa ammatillista osaamista Kauppatieteiden avoimet yliopisto-opinnot sopivat hyvin myös yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.  

Kaikki lähiopetus tapahtuu Tampereella arki-iltaisin tai lauantaisin. Avoin yliopisto-opetus on maksullista. Katso tarkemmat sisältö- ja maksutiedot kunkin oppiaineen kurssitiedoista.

Opintoinfo (syksy 2019)

Tampereen kesäyliopisto järjestää yhdessä Vaasan avoimen yliopiston kanssa opinto-infon ti 3.9.2019 alkaen klo 17.00 (tilaisuus kestää n. 1,5 tuntia). Opintoinfossa esitellään Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaista kauppatieteiden opetustarjontaa, kerrotaan Tampereen kesäyliopiston käytänteistä sekä esitellään tutkintotavoitteista opiskelua. Lisätietoa opintoinfosta.

Lukuvuoden 2019-2020 opintotarjonta

Opintokokonaisuuksista voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. Katso tarkemmat sisältö- ja maksutiedot linkkien kautta kunkin oppiaineen kurssitiedoista.

 

Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot 26 op
Johtamisen perusteet 7 op
Henkilöstöjohtaminen 7 op
Strateginen johtaminen 7 op
Yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op

Johtaminen ja organisaatiot, aineopinnot  25 op
Yrityksen toiminnan kehittäminen 7 op
Henkilöstöoikeus 6 op
Organisaatiokäyttäytyminen 7 op                   
Cross-Cultural Management 5 op

Laskentatoimi ja rahoitus,  perusopinnot 26 op
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet 2,5 op
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö 0,5 op
Johdon laskentatoimi 3 op
Yrityspeli 2 op
Tilinpäätösanalyysi 3 op
Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö 2 op
Rahoituksen perusteet 4 op
Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu 6 op
Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, harjoitustyö 3 op

Talousoikeuden opintojaksoja
Talousoikeuden perusteet 3 op
Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä 3 op

Markkinoinnin perusopintokokonaisuus 25 op (verkko-opinnot)
Markkinoinnin perusteet 7 op
Relationship Marketing 7 op
Markkinoinnin strateginen johtaminen 6 op
Vientimarkkinointi 5 op

Markkinoinnin aineopintokokonaisuus 25 op
Kuluttajakäyttäytyminen 5 op                                                       
Brändijohtaminen 5 op                                        
Markkinoinnin kommunikaatio 5 op
Vastuullinen päätöksenteko liiketoiminnassa 5op
Myynnin johtaminen ja henkilökohtainen myyntityö 5 op

Kieli-, viestintä ja menetelmäopintojaksoja

Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op
Talousmatematiikan perusteet  5 op (verkkokurssi)
Taloustieteen perusteet 6 op
Tilastotieteen perusteet 5 op (verkkokurssi)
Englanti, Reading and writing skills in english (verkkokurssi) 3 op
Englanti, Oral skills in English 2 op
Englanti, Society and State 3 op (verkkokurssi)
Ruotsia kauppatieteilijöille (verkkokurssi) 5 op
Akateemiset viestintätaidot 3 op
Loista esiintyjänä 2 op
 

Tutustumiskurssi

Tutustu kauppatieteisiin 3 op (maksuton verkkokurssi)
 

Onko tavoitteenasi yliopistotutkinto? 

Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen on yksi tie yliopistoon. Tampereen kesäyliopistossa voit suorittaa suuren osan Vaasan yliopiston kauppatieteen kandidaatin tutkinnosta Suoritettuasi tietyn määrän opintoja voit hakeutua avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi Vaasan yliopistoon pääaineena johtaminen ja organisointi tai markkinointi. Hakuaika on vuosittain keväällä korkeakoulujen yhteishaun yhteydessä. 

 

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston väylän valintaperusteet kauppatieteissä:

 

Yhteensä väh. 60 opintopisteen laajuiset, yliopistotasoiset opinnot

 

  • joista n. 30 op haluttua pääainetta suoritettuna painotetulla keskiarvolla vähintään arvosanalla 3 (Tampereen kesäyliopistossa voi valita pääaineeksi johtamisen ja organisaatiot tai markkinoinnin)
  • tutkinnossa vaadittavia kieliopintoja: joko toisen kotimaisen kielen opintojakso tai vieraan kielen opintojakso
  • joko talousmatematiikan tai tilastotieteen perusopintojakso
  • muita tutkintoon sopivia opintoja siten, että 60 op täyttyy

 

Ilmoittautuminen ja opintomaksun maksaminen

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Tampereen kesäyliopiston verkkosivujen kautta. Kunkin opintojakson tai koulutuksen tiedoissa ilmoitetaan viimeinen ilmoittautumispäivä sekä opintomaksu. Jokaisen koulutuksen sivulla on kurssikohtainen ilmoittautumispainike, joka avaa ilmoittautumislomakkeen. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu voidaan myös laskuttaa esimerkiksi työnantajalta.

Ilmoittautumisohjeet
Perumisehdot

  
Opettajatieto puuttuu
Paikkoja vapaana
1.8.2019 - 31.12.2020
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää