Kemia

Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1), 5 op

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Kemia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Kemia

Ajankohta ja paikka

Opintojakso järjestetään lähiopetuksena Tampereella kevätlukukaudella 2019:

tiistai 15.1. klo 17.00-20.15
tiistai 22.1. klo 17.00-20.15
tiistai 29.1. klo 17.00-20.15
lauantai 2.2. klo 9.00-12.15
tiistai 5.2. klo 17.00-20.15
tiistai 12.2. klo 17.00-20.15
lauantai 16.2. klo 9.00-12.15
tiistai 19.2. klo 17.00-20.15
tiistai 5.3. klo 17.00-20.15
tiistai 12.3. klo 17.00-18.30
lauantai 16.3. klo 9.00-12.15
tiistai 19.3. klo 17.00-20.15
tiistai 26.3. klo 17.00-20.15
tiistai 2.4. klo 17.00-18.30

Opetuspaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmä

Kemian opinnot sopivat lääketieteen, ravitsemustieteen ja farmasian pääsykokeisiin valmistautumiseen sekä mm. opettajille, laboranteille ja sairaanhoitajille.

Kemian perusteet 1 -opintojakson edeltävinä opintoina opiskelijalla tulisi olla suoritettuna vähintään lukion kemian 1. kurssi tai vastaavat tiedot.

Tavoitteet

Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija:
– Osaa käyttää kemian peruskäsitteitä ja -termejä
– Tietää yhdisteiden nimeämisen perusteet
– Hallitsee reaktioyhtälöiden kirjoittamisen ja tasapainottamisen sekä stoikiometriset ja konsentraatiolaskut
– Tuntee ideaalikaasulain taustan ja osaa käyttää sitä kaasujen ominaisuuksien laskemiseen
– Tuntee lämpökemian ja kalorimetrian perusteet sekä osaa laskea erilaisten prosessien entalpianmuutoksia
– Osaa selittää alkuaineiden ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän ja elektronikonfiguraation perusteella
– Osaa kvalitatiivisesti selittää atomien ja molekyylien kvanttimekaanisen mallin
– Osaa soveltaa Lewis-, VSEPR-, valenssisidos- ja molekyyliorbitaalimalleja molekyylien rakenteen ja ominaisuuksien tarkastelussa

Sisältö

– Kemian peruskäsitteet, tieteellinen lähestymistapa
– Alkuaineet ja jaksollisen järjestelmän rakenne
– Yhdisteet ja niiden nimeäminen
– Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen ja stoikiometria
– Kaasujen käyttäytyminen, ideaalikaasulait
– Johdatus lämpökemiaan, kalorimetria
– Johdatus atomien ja molekyylien kvanttimekaaniseen malliin
– Kemiallinen sidos ja molekyylien rakenne: Lewis-, VSEPR-, valenssisidos- ja molekyyliorbitaalimallit

Suoritustapa

Luennot ja laskuharjoitukset (yhteensä 52 oppituntia à 45 min.) sekä itsenäinen opiskelu.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Tro, Nivaldo J: Chemistry – a Molecular Approach (Pearson Education International, 2011), luvut 1-10.

Kuulustelut

Lopputentti tiistaina 9.4.2019 klo 16.30-20.00, uusinnat maanantaina 6.5.2019 klo 16.00-20.00 ja tiistaina 4.6.2019 klo 16.30-20.30

Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Jyväskylän yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen Kemian perusopintojen opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 150 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Kaisa Lahti
Paikkoja vapaana
15.1.2019 - 4.6.2019
Ilmoittautuminen alkaa
6.7.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
2.1.2019
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 150,00