Tekniikka, tuotanto, rakentaminen

Kiinteistötalous ja -arviointi (5 op)

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

5.0

Vastaava korkeakoulu

Yrkeshögskolan Novia, Vaasa

Aika

22.5.–4.6.2018 maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 16.45–20.00

Huom.! Aikataulu muuttunut aiemmin ilmoitetusta (kurssi alkaa tiistaina 22.5.).

Paikka

Tampereen yliopisto, Pinni B -rakennus, luentosali B3109, os. Kanslerinrinne 1, Tampere

Kouluttaja

Lehtori, riskipäällikkö Kimmo Koivisto, Yrkeshögskolan Novia

Sisältö

Kurssi tarjoaa perustiedot kiinteistötalouden käsitteistä ja kiinteistön arvioinnista. Lisäksi käsitellään kiinteistöihin liittyvää juridiikkaa, hoito- ja ylläpitokustannuksia ja erilaisia laskentatapoja kiinteistön kassavirtaa ja arvonkehitystä tarkasteltaessa.

Kurssi tarjoaa hyvän perustan alasta kiinnostuneille opiskelijoille ja esimerkiksi kiinteistövälittäjiksi/ arvioijaksi aikoville.

Vastaavuus

Opintojakso on Yrkeshögskolan Novian opetussuunnitelman mukainen.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa. Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Suoritustapa

Luennot, harjoitukset ja tentti

Arviointi numeroasteikolla 1-5

Kuulustelut

Tentti viimeisellä opetuskerralla 4.6.2018
Uusinta 26.6.2018 klo 16.30-19.30

Uusintatenttiin ilmoittaudutaan Tampereen kesäyliopiston sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella viimeistään 5 työpäivää ennen tenttiä.
Tenttipaikat julkaistaan tenttikalenterissa.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.
 

  
Lehtori, riskipäällikkö Kimmo Koivisto, Yrkeshögskolan Novia
Paikkoja vapaana
22.5.2018 - 4.6.2018
Ilmoittautuminen alkaa
16.10.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
21.5.2018
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 120,00

Lue lisää