Tekniikka, tuotanto, rakentaminen

Kiinteistötalous ja -arviointi (5 op)

Laajuus (op)

5.0

Vastaava korkeakoulu

Yrkeshögskolan Novia, Vaasa

Aika

21.–31.5.2018 maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 16.45–20.00

Paikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan opintojaksolle ilmoittautuneille sähköpostitse)

Kouluttaja

Lehtori, riskipäällikkö Kimmo Koivisto, Yrkeshögskolan Novia

Sisältö

Kurssi tarjoaa perustiedot kiinteistötalouden käsitteistä ja kiinteistön arvioinnista. Lisäksi käsitellään kiinteistöihin liittyvää juridiikkaa, hoito- ja ylläpitokustannuksia ja erilaisia laskentatapoja kiinteistön kassavirtaa ja arvonkehitystä tarkasteltaessa.

Kurssi tarjoaa hyvän perustan alasta kiinnostuneille opiskelijoille ja esimerkiksi kiinteistövälittäjiksi/ arvioijaksi aikoville.

Vastaavuus

Opintojakso on Yrkeshögskolan Novian opetussuunnitelman mukainen.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa. Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Suoritustapa

Luennot, harjoitukset ja tentti

Arviointi numeroasteikolla 1-5

Kuulustelut

Tentti viimeisellä opetuskerralla 31.5.2018
Uusinnan ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintatenttiin ilmoittaudutaan Tampereen kesäyliopiston sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella viimeistään 5 työpäivää ennen tenttiä.
Tenttipaikat julkaistaan tenttikalenterissa.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.
 

  
Lehtori, riskipäällikkö Kimmo Koivisto, Yrkeshögskolan Novia
Paikkoja vapaana
21.5.2018 - 31.5.2018
Ilmoittautuminen alkaa
16.10.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
7.5.2018
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 120,00