Laskentatoimi

Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu (6 op) - LASK2046 - KEVÄT 2018

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Kauppatieteellinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 100€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 50€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Luennot pidetään seuraavasti:

vko 16

ti 17.4. klo 17-20.15

pe 20.4. klo 16.15-19:30

vko 17

ti 24.4. klo 17-20.15

pe 27.4. klo 16.15-19:30

vko 18

ke 2.5. klo17-20.15

pe 4.5. klo 16.15-19:30

vko 19

ti 8.5. klo17-20.15

pe 11.5. klo 16.15-19:30

vko 20

ti 15.5. klo17-20.15

pe 18.5. klo 16.15-19:30

Paikka: Tampereen yliopiston päätalon luentosali A06.

Opettaja

Leena Selkäinaho

Edeltävät opinnot

Edellytetään opintojakson Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet hyväksyttyä suoritusta.

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa ulkoisen laskentatoimen käsitteistön, tehtävät ja menetelmät, pystyy muodostamaan tilinpäätöksen ja hallitsee tilinpäätökseen tekoon liittyvät jaksotus- ja arvostusongelmat. Opintojakson jälkeen opiskelija tietää perusasioita konsernitilinpäätöksestä ja kansainvälisestä kirjanpidosta. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kohdata ja ratkaista kirjanpidollisia erityistilanteita ja lisäksi kurssi antaa valmiudet tulkita tilinpäätökseen syntyyn vaikuttaneiden reaalimaailman tapahtumien merkityksen numeroiden taustana.

Sisältö

Perehdyttää opiskelija ulkoisen laskentatoimen käsitteistöön, tehtäviin ja menetelmiin. Antaa tiedot tilinpäätöksen muodostumisesta, siihen liittyvistä arvostus- ja jaksotusongelmista ja niiden vaikutuksesta yrityksen verotukseen. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää voitonjaon merkitys ja verotus eri yhteisömuodoissa omistajanäkökulmasta tarkasteltuna. Perehdyttää joihinkin kirjanpidon erityiskysymyksiin, antaa yksittäisiä perustietoja konsernitilinpäätöksestä.

Suoritustapa

Luennot 40 h, harjoitukset 10 h. Tentti.

Arviointi: 1-5 tai hylätty.

Tentit

Tentti: ti 5.6. klo 16.30-19.30
1. uusinta: ti 21.8. klo 16.30-19.30
2. uusinta: ti 18.9. klo 16.30-19.30
 

Oppimateriaali

Luentomateriaali on Moodlessa.

1. Ihantola E-M – P.Leppänen: Yrityksen kirjanpito, 2014 tai uudempi.
2. Leppiniemi J. – Walden R.: Tilinpäätös- ja verosuunnittelu, 2014 tai uudempi painos.
3. Luentomoniste ja luennoilla mahdollisesti jaettava materiaali.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Leena Selkäinaho
Paikkoja vapaana
17.4.2018 - 31.7.2018
Ilmoittautuminen alkaa
8.1.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
16.4.2018
Opintopisteet 6
Osallistumismaksu 100,00

Lue lisää