Laskentatoimi

Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu (6 op) - LASK2046 - KEVÄT 2020

Verkkokurssi

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 110€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua. Huom! Ilmoittautuminen opintojaksolle avataan kun aikataulu on varmistunut.

Ajankohta

Verkkotyöskentelyä Moodlessa. Kevät 2020. Aikataulu avoinna.

Opettaja

Sirpa Kotamäki

Edeltävät opinnot

Edellytetään opintojakson Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet hyväksyttyä suoritusta.

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa ulkoisen laskentatoimen käsitteistön, tehtävät ja menetelmät, pystyy muodostamaan tilinpäätöksen ja hallitsee tilinpäätökseen tekoon liittyvät jaksotus- ja arvostusongelmat. Opintojakson jälkeen opiskelija tietää perusasioita konsernitilinpäätöksestä ja kansainvälisestä kirjanpidosta. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kohdata ja ratkaista kirjanpidollisia erityistilanteita ja lisäksi kurssi antaa valmiudet tulkita tilinpäätökseen syntyyn vaikuttaneiden reaalimaailman tapahtumien merkityksen numeroiden taustana.

Sisältö

Perehdyttää opiskelija ulkoisen laskentatoimen käsitteistöön, tehtäviin ja menetelmiin. Antaa tiedot tilinpäätöksen muodostumisesta, siihen liittyvistä arvostus- ja jaksotusongelmista ja niiden vaikutuksesta yrityksen verotukseen. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää voitonjaon merkitys ja verotus eri yhteisömuodoissa omistajanäkökulmasta tarkasteltuna. Perehdyttää joihinkin kirjanpidon erityiskysymyksiin, antaa yksittäisiä perustietoja konsernitilinpäätöksestä.

Suoritustapa

Verkkotyöskentelyä Moodlessa.

Oppimateriaali

Luentomateriaali on Moodlessa.

1. Ihantola E-M – P.Leppänen: Yrityksen kirjanpito, 2014 tai uudempi.
2. Leppiniemi J. – Walden R.: Tilinpäätös- ja verosuunnittelu, 2014 tai uudempi painos.
3. Luentomoniste ja luennoilla mahdollisesti jaettava materiaali.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Sirpa Kotamäki
Paikkoja vapaana
4.5.2020 - 31.7.2020
Opintopisteet 6
Osallistumismaksu 110,00

Lue lisää