Sosiaali- ja terveysala

Kivun psykologia ja kipuselviytyminen

Perjantaisin 15.11.2019 ja 31.1.2020 klo 9.30-15.30.

Koulutus pidetään Helmi-koulutustilassa, os. Kalevantie 7 C, 7. krs

Koulutuskuvaus

Pitkäaikainen kipu on biopsykososiaalinen, moniulotteinen ja yksilöllinen ilmiö. Kipukokemukseen nivoutuu joukko psykologisia ja psykososiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat suoraan kivun aiheuttamaan koettuun haittaan ja toimintakykyrajoituksiin, kipukuormitukseen sekä kivun kanssa selviytymiseen.

Koulutuksessa käsitellään kivun psykologiaa ja kipuun liittyviä psykososiaalisia sisältöjä sekä pitkäaikaisen kivun sopeutumiskriisiprosessia. Lisäksi harjoitellaan itsesäätelyn keinoista mm. helppoja hengitysharjoituksia ja rauhoittavaa sisäistä puhetta, joista on selkeää hyötyä suurimmalle osalle kivuliaista ihmisistä. Lisäksi on luentoja ja luentokeskusteluja, lukemista ja pienryhmätyöskentelyä ohjattuine purkuineen sekä rentoutustaitoharjoittelupainotteisen kivunhallintaryhmän osioita.

Käsiteltäviä aiheita:

* Mitä Kipuselviytyminen tarkoittaa?
* Kipukysymyksiä kipupsykologille vastauksineen
* Vaihtoehtoisia kognitioita rajoittaville kipu-uskomuksille
* Rentoutustaitoharjoittelu kivuliaan olotilan säätelykeinona
* Psyykkisen hyvinvoinnin rakennusaineita kipuselviytymiseen

Koulutuksesta aiemmin annettua palautetta:

* Erittäin tarpeellinen ja mielenkiintoinen koulutuspäivä!! Harjoitukset olivat mukavia.

* Koulutuspaikan hyvä sijainti. Rento, mukava tunnelma koulutusryhmässä.

* Erityisen mukava koulutus, monipuolinen, hyvin jäsennelty, miellyttävä kouluttaja.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, esim. psykologit, fysioterapeutit, sairaanhoitajat, lääkärit, hammaslääkärit, -hoitajat ja sosiaalityöntekiijät. Koulutukseen otetaan 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Huom! Jos olet aiemmin käynyt Terhin 1. kipukoulutuspäivän, voit osallistua halutessasi vain jälkimmäiseen päivään.

Kouluttaja

Kipu- ja kuntoutuspsykologi Terhi Runsio

Oppimateriaali

Kouluttajan jakama materiaali.

Osallistumismaksu

390 €. Koulutus maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna tai tilataan lasku yritykselle tai työnantajalle ilmoittautumislomakkeen “yrityslaskutus”-kohdasta.

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa

Koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, puh 040 357 3232

  
Kipu- ja kuntoutuspsykologi Terhi Runsio
Paikkoja vapaana
15.11.2019 - 31.1.2020
Ilmoittautuminen alkaa
3.5.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
11.11.2019
Osallistumismaksu 390,00

Lue lisää