Kuvataide

Kokeellinen grafiikka 4 op - UKUV0426 - kevät 2021 (ryhmä 2)

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Aikataulu

Alustavasti kevät 2021, tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin.

Opettaja

Tomas Regan

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-tunnistaa taidegrafiikan tekniikoita ja perusilmaisumuotoja
– yhdistää luovasti erilaisia tekniikoita keskenään omien ilmaisutarpeidensa mukaisesti
– tunnistaa taidegrafiikan yhtenä nykytaiteen ilmaisukielistä
– käyttää kouluympäristöön soveltuvia grafiikan menetelmiä
 

Sisältö

Perehtyminen erilaisiin taidegrafiikan menetelmiin ja niiden soveltaminen omaan taiteelliseen ajatteluun ja taidekasvatuksen viitekehykseen.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h.
Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

 

  
Tomas Regan
Paikkoja vapaana
1.1.2020 - 31.7.2021
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää