Korea

Korean alkeiskurssi 1

Laajuus (op)

3.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

16.9.–18.11.2019 maanantaisin klo 16.30–19.45

Ei opetusta 14.10.

Loppukoe 2.12.2019 klo 16.00-17.30

Uusintakuulustelu 16.12.2019 klo 16.30-18.00

Opetuspaikka

Tampereen yliopisto, Pinni B -rakennus, rh B3113

paitsi seuraavilla kerroilla:
30.9. ja 28.10. Pinni B ls B3111
11.11. Pinni B ls B4118

Edeltävät opinnot

Edeltäviä korean opintoja ei tarvita.

Tavoitteet

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee korean kirjoitusjärjestelmän
  • tietää keskeiset tervehdykset ja arjen fraaseja
  • osaa esitellä itsensä
  • osaa numerot ja keskeisiä fraaseja, joita tarvitaan ostoksilla käydessä
  • osaa kellon- ja vuorokaudenajat
  • osaa kertoa arkipäivän tekemisistään (myös menneessä aikamuodossa)

Sisältö

Korean alkeiskurssi 1 sopii kaikille korean kielestä kiinnostuneille, opetus alkaa korean kirjoitusjärjestelmästä ja äänteistä. Kurssin aiheita ovat mm. esittäytyminen, tervehtiminen, arjen tekemisistä ja menemisistä kertominen sekä ostoksilla käyminen. Kurssilla opitaan n. 150 sanaa (mm. yleiset tervehdykset ja verbit, maat ja kansalaisuudet, ammatit, numerot, ajanilmaukset, paikat). Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelua ja kirjoittamista.

Tunnit sisältävät paljon pari- ja ryhmätyöskentelyä. Tunneilla keskitytään etenkin puheharjoituksiin. Lisäksi tehdään kuunteluita ja kirjallisia harjoituksia. Kurssilla pidetään sanaston opettelun tueksi sanakokeita.

Oppimateriaali

Opettajan oma materiaali

Suoritustapa

Kurssi toteutetaan luokkaopiskeluna, johon sisältyy 36 tuntia lähiopetusta ja vähintään 45 tuntia itsenäistä työskentelyä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin lähiopetustunneista. Arvostelu: hyväksytty – hylätty.

Arvioinnin pääpaino on kurssin loppukokeessa, jolla testataan osaamistavoitteissa mainittujen taitojen hallintaa. Arviointiin voi kuitenkin vaikuttaa myös osallistumalla aktiivisesti tunneilla sekä menestymällä sanakokeissa. Kurssisuoritukseen sisältyy lisäksi kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kuulustelut

Loppukoe 2.12.2019 klo 16.00-17.30

Uusintakuulustelu 16.12.2019 klo 16.30-18.00

Kuulusteluun ilmoittaudutaan vähintään 5 arkipäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenterista.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Voit jatkaa korean opiskelua Korean alkeiskurssilla 2. Kurssi alkaa tammikuussa 2020.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Maija Marjala
Paikkoja vapaana
16.9.2019 - 18.11.2019
Ilmoittautuminen alkaa
10.7.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
15.9.2019
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 130,00

Lue lisää