Viestintä

Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op)

Miten tulkita kriisitilannetta, jotta osaat toimia oikein ja tehokkaasti? Minkälaista johtamista ja viestintää vaaditaan uudessa sosiaalisen median ajassa ja digitaalisessa viestintäympäristössä?

Kriisiviestintätilanne sisältää aina yllätyksen. Some-kohu voi kohdistua järjestöön tai yritykseen ja uhata sen mainetta. Johtaja tai johtoryhmä voi kohdata tilanteen, jossa julkinen anteeksipyyntö on tarpeen. Lukuisissa ammateissa viestitään riskeistä, ja silloin tarvitaan riskiviestinnän osaamista. Kunnassa voi tapahtua onnettomuus, jossa suuri määrä ihmisiä joutuu vaaraan ja erilaisiin tiedontarpeisiin pitää vastata nopeasti ja tehokkaasti. Erilaiset poikkeukselliset tilanteet ovat nostaneet julkisten ja yksityisten organisaatioiden tarvetta valmistautua kriiseihin, harjoitella kriisiviestinnän ja -johtamisen taitoja sosiaalisen median ja digitaalisen viestinnän olosuhteissa. Poikkeuksellisissa tilanteissa kriisiviestinnän taidot ratkaisevat, miten hyvin onnistutaan palauttamaan organisaatiota kohtaan tunnettu luottamus.

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Viestintä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto – Valtiotieteellinen tiedekunta

Ajankohta

Lähiopetusviikonloppu Tampereella perjantaina 16.11.2018 klo 16.30–19.45 ja lauantaina 17.11.2018 klo 9.30–15.00
Verkkotyöskentely Moodle-oppimisympäristössä 19.11.2018–2.12.2018 (viikot 47 ja 48)

Tavoite

Opintojakson suoritettuasi tunnet hyvin kriisitilanteisiin, niiden johtamiseen sekä viestintään liittyvää tutkimusta digitaalisessa ajassa. Pystyt erittelemään kysymyksiä, jotka liittyvät varautumiseen, kriisitilanteisiin vastaamiseen, sekä median uudenlaiseen logiikkaan. Lisäksi harjaannut analysoimaan ja tulkitsemaan eriasteisten kriisitilanteiden johtamiseen ja viestintään liittyviä vaatimuksia.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kriisiviestintää ja kriisijohtamista sosiaalisen median tuomaa muutosta korostaen. Sisältöjä käsitellään tutkimuksellisesta näkökulmista ja käytännön analyysitöiden avulla.

Oppimateriaali

Schwarz, A. Seeger, M.W & C. Auer (toim.) (2016) The Handbook of International Crisis Communication Research. (valikoiden 3-4 alalukua)
Huhtala, H. & Hakala, S. (2009) Kriisi ja viestintä. Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Gaudeamus 2009.
Pantti, M., et al (2012) Disasters and the Media. Peter Lang.

Opetuksen yhteydessä määriteltävä kirjallisuus.

Kuulustelut

Kotitentti

1. tenttikerta: tehtävänanto avautuu Moodlessa pe 7.12.2018 klo 09.00, palautus viimeistään su 9.12.2018 klo 23:55
2. tenttikerta: tehtävänanto avautuu Moodlessa pe 25.1.2019 klo 09.00, palautus viimeistään su 27.1.2019 klo 23.55

Suoritustapa

Ennakkotehtävä + luennot 14 oppituntia à 45 min. (sis. luentotallenteet 4 tuntia) + ryhmätyö + kotitentti, jossa tentitään luennot, luentotallenteet ja kirjallisuus.

Ennakkotehtävä: 3 sivun essee, palautus Moodleen ennen ensimmäistä lähiopetuspäivää. Moodle avautuu 2.11.2018, jolloin ennakkotehtävä julkaistaan.

Arviointi asteikolla 0-5

Huom! Kurssin suorittaminen edellyttää sitoutumista yllä mainittuihin aikatauluihin. Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Kuitenkin enintään kahden tunnin poissaolon voi korvata esseellä ennalta sovitusta aiheesta. Lisäksi opiskelija perehtyy läpikäytyihin sisältöihin (esim. luentoon ja tehtäviin) poissaolonsa ajalta.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 195 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 165 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 30 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
VTT, KTM Maarit Pedak
Paikkoja vapaana
16.11.2018 - 10.3.2019
Ilmoittautuminen alkaa
9.5.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
6.11.2018
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 195,00

Lue lisää