Kulttuurijohtaminen

Kulttuuriorganisaation johtaminen ja kulttuuriyrittäjyys, 5 op

Tämä kurssi on päättynyt

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Aikataulu

ti 19.9. klo 17-20.15
ti 26.9. klo 17-20.15
la 30.9. klo 11-16
ti 10.10. klo 17-20.15
ti 17.10. klo 17-20.15
la 21.10. klo 11-16

Kuvaus

Opintojaksolla käsitellään kulttuuriorganisaation johtamisen ja johtajuuden kysymyksiä, strategista johtamista sekä johtamisen prosesseja kulttuurisektorilla. Opintojakson aiheita ovat lisäksi yrittäjyyden erityispiirteet kulttuurialalla. Tämän päivän taide- ja kulttuuriorganisaatioissa tarvitaan yhä enemmän yrittäjämäistä toimintatapaa, jotta löydetään uusia ansaintamalleja ja tapoja toimia. Kulttuuriyrittäjyyttä käsitellään niin yrittäjyysteorioiden valossa kuin käytännön esimerkein. Opettajana toimii MuM Tomas Järvinen ja lisäksi opettajina on vierailevia asiantuntijoita.

Sisältö

  • Luovan organisaation johtaminen (Johdatus johtamismalleihin, johtajuuden perusteet, luovuuden johtamisen prosessit)
  • Strateginen johtaminen kulttuuriorganisaatiossa (strategisen johtamisen perusteet ja suunnittelu, laatu osana strategista johtamista)
  • Yrittäjyys kulttuurisektorilla (johdatus yrittäjyysteoriaan, kulttuuriyrittäjyyden mallit ja prosessit, kulttuuriyrityksen johtaminen)
  • Uudet yrittämisen muodot (verkostomallit, joukkorahoituksen tuomat uudet toimintamallit, kansainvälinen ulottuvuus)

Kurssin suoritettuasi:

  • osaat kuvata luovan organisaation johtamismalleja, johtajuuden perusteita ja luovuuden johtamisen prosesseja
  • hahmottat strategisen johtamisen perusteet kulttuuriorganisaatiossa (strategisen johtamisen perusteet ja suunnittelu, laatu osana strategista johtamista)
  • osaat määritellä yrittäjyyden kulttuurisektorilla (johdatus yrittäjyysteoriaan, kulttuuriyrittäjyyden mallit ja prosessit, kulttuuriyrityksen johtaminen)
  • tunnet uudet yrittämisen muodot (verkostomallit, joukkorahoituksen tuomat uudet toimintamallit, kansainvälinen ulottuvuus)

Suoritustapa

  • Luennot, ryhmätyöt, caset (36 t), itsenäinen työskentely (99 t) ja projektitehtävä
  • Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Kouluttajat

Useita eri asiantuntijoita muun muassa:

Annamaija Saarela, CEO, Annamaija Music Company. Saarela luennoi kulttuuriorganisaation johtamisesta ja kulttuuriyrittäjyydestä, käyttäen Annamaija Music company:a esimerkkinä.

Minnakaisa Kuivalainen, toiminnanjohtaja, Tampereen Musiikkijuhla

 

Lari Aaltonen, rehtori, Kulttuuriosuuskunta Uulu, FM, etnomusikologi, tutkija

Mervi Luonila, DMus, Arts Management, lecturer, Sibelius akatemia. Luonila luennoi festivaalien johtamisesta.

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona, muutokset mahdollisia.

 

 

  
MuM Tomas Järvinen ja vierailevia asiantuntijoita.
Paikkoja vapaana
19.9.2017 - 21.10.2017
Ilmoittautuminen alkaa
28.4.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
15.9.2017
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 195,00

Lue lisää