Sosiaali- ja terveysala (AMK)

Kuntoutuksen ohjausmenetelmät II - Luova toiminta asiakastyössä 3 op (JAMK)

Kuntoutuksen ohjausmenetelmät II, 3 op, opettajana Jenniina Bies-Wikgren

1.3 torstai klo 17.00-18.30 orientaatio webinaari

17.3. lauantai klo 10-15 lähiopetus; ls A06 yliopiston päätalo (Kalevantie 4)

29.3. klo 17.00-18.30 torstai webinaari 

14.4. lauantai klo 10-15 lähiopetus; ls A06

Tavoitteet

Opiskelija kehittää omaa luovaa ilmaisuaan monipuolisesti ja tietää luovan toiminnan periaatteet ja merkitykset sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä. Hän osaa käyttää luovan toiminnan menetelmiä itseilmaisun, vuorovaikutuksen ja kuntoutuksen välineenä ja osaa soveltaa luovaa toimintaa asiakastyössä ja yhteisöjen toiminnassa.

Sisältö

Luovan toiminnan teoreettiset perusteet ja niiden soveltaminen sosiaali- ja terveysalalle. Luovuus käsitteenä, toimintana ja kokemuksena. Luovan toiminnan menetelmiä ja omakohtaista luovaa työskentelyä. Luovan toiminnan ohjausperiaatteet asiakastyössä.

Suoritustapa

  • Lähiopetus, webinaarit (verkko-opetus)
  • Opiskelumateriaalin opiskelu ja oppimistehtävät, webinaariin valmistautuminen
  • Luova projekti

Opetus on avointa amk-opetusta Jyväskylän ammattikorkeakoulun vaatimusten mukaisesti. Opintosuoritukset rekisteröi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Opiskelija arvioi itse mahdollisuutensa opintojen suorittamiseen ja vastaa opinnoissa menestymisestään.

Kirjallisuussuositus:

Kaukkila, Veli & Elisa, Lehtonen 2008: Ryhmästä enemmän, Käsikirja ryhmänohjaajan taitoja tarvitsevalle. Laadukasta kulttuuria vapaaehtoistyön

-hanke. Suomen Mielenterveysseura.

  
Jenniina Bies-Wikgren
Paikkoja vapaana
1.3.2018 - 14.4.2018
Ilmoittautuminen alkaa
16.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
22.2.2018
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 150,00