Sosiaali- ja terveysala (AMK)

Kuntoutuksen ohjausmenetelmät II - Luova toiminta asiakastyössä 3 op

Aikataulu

Torstai 23.1.2020 klo 16.00-18.00 orientaatio-webinaari

Lauantai 15.2. lähiopetus klo 10.00-15.00

Torstai 5.3. klo 16.00-18.00 webinaari 

Lauantai 14.3. klo 10-15 lähiopetus

Torstai 26.3. klo 16-18 webinaari

Sisältö

  • Luovan toiminnan teoreettiset perusteet ja niiden soveltaminen sosiaali- ja terveysalalle.
  • Luovuus käsitteenä, toimintana ja kokemuksena.
  • Luovan toiminnan menetelmiä ja omakohtaista luovaa työskentelyä.
  • Luovan toiminnan ohjausperiaatteet asiakastyössä.

Tavoitteet

Opiskelija kehittää omaa luovaa ilmaisuaan monipuolisesti, tietää luovan toiminnan periaatteet ja merkitykset sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä. Hän osaa käyttää luovan toiminnan menetelmiä itseilmaisun, vuorovaikutuksen ja kuntoutuksen välineenä sekä osaa soveltaa luovaa toimintaa asiakastyössä ja yhteisöjen toiminnassa.

Suoritustapa

  • Lähiopetus, webinaarit (verkko-opetus)
  • Opiskelumateriaalin opiskelu ja oppimistehtävät (esim. omaan työhön liittyvä), webinaariin valmistautuminen
  • Luova projekti

Opetus on avointa amk-opetusta Jyväskylän ammattikorkeakoulun vaatimusten mukaisesti. Opintosuoritukset rekisteröi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Opiskelija arvioi itse mahdollisuutensa opintojen suorittamiseen ja vastaa opinnoissa menestymisestään.

Kirjallisuussuositus:

Kaukkila, Veli & Elisa, Lehtonen 2008: Ryhmästä enemmän, Käsikirja ryhmänohjaajan taitoja tarvitsevalle. Laadukasta kulttuuria vapaaehtoistyön

-hanke. Suomen Mielenterveysseura.

  
Kuntoutusalan lehtori, projektipäällikkö Anja Tanttu, JAMK
Paikkoja vapaana
23.1.2020 - 26.3.2020
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 150,00

Lue lisää