Sosiaali- ja terveysala (AMK)

Kuntoutustarpeen arviointi 5 op

Opetus järjestetään Tampereella!

Aikataulu

  • 1.2. Lähiopetus, klo 16-21
  • 2.2. Lähiopetus klo 10-15
  • 5.3. Webinaari klo 16-18 (verkko-opetus)
  • 29.3. Lähiopetus, klo 16-21
  • 30.3. Lähiopetus klo 10-15
  • 9.4. Webinaari klo 16-18 (verkko-opetus)

Sisältö

Toiminta- ja työkyvyn kehittyminen ja muuttuminen elämänkulun eri vaiheissa sekä niihin vaikuttavat tekijät. Luotettava, tarkoituksenmukainen ja systemaattinen toimintakyvyn arviointi moniammatillisen työn välineenä. Lasten, nuorten, aikuisten työikäisten ja ikääntyneiden kuntoutusasiakkaiden toimintakyvyn arvioinnin menetelmät (mitatun ja koetun toimintakyvyn arviointi) ICF-viitekehyksen mukaan. Työ- ja toimintakyvyn eri osa-alueiden ja toimintaympäristöjen arviointimenetelmät.

Opintojakso soveltuu ammatilliseksi lisäkoulutukseksi tai kuntoutuksen ohjaajan amk-opinnoista kiinostuneille.

Tavoitteet

Opiskelija
* ymmärtää toiminta- ja työkyvyn kehittymisen ja muuttumisen elämänkulun eri vaiheissa sekä näihin vaikuttavia yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä
* osaa käyttää erilaisia toiminta- ja työkyvyn arviointimenetelmiä tarkoituksenmukaisesti ja perustellusti
* osaa arvioida kuntoutujan kokonaistilanteen saatujen arviointitulosten pohjalta ja myös koetun kuntoutustarpeen kannalta
* osaa laatia yksilöllisiä kuntoutustavoitteita ja seurata niiden saavuttamista.

Suoritustapa

  • Lähiopetus 18 h
  • Itsenäisesti, pari- tai ryhmässä toteutettavat tehtävät (toimintakyvyn arviointi, ICF ja toimintakyvyn arviointi)
  • Ryhmäohjaus verkossa 1-2h x 2

Oppimateriaali

ICF-viitekehys, www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus
Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto, www.toimia.fi
Avoin innovaatioyhteisö, www.innokyla.fi
GAS-menetelmä, Käsikirja 2. http://www.kela.fi/documents/10180/12149/gas_kasikirja_100518.pdf

Kouluttaja

Lehtori Anja Tanttu, Jamk

Laskutus

Opintomaksu voidaan laskuttaa “yrityslaskutus” -kohdasta. Syötä laskun maksajan tiedot kenttiin. Tarvittaessa voit laittaa selitteen “lisätiedot” -kenttään.

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa:

Koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, puh. 040 357 3232.

 

 

  
Lehtori Anja Tanttu JAMK
Paikkoja vapaana
1.2.2019 - 9.4.2019
Ilmoittautuminen alkaa
24.8.2018 12:00
Ilmoittautuminen päättyy
20.1.2019
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 195,00