Kuvataide

Kuvataiteen perusopinnot 25 op - syksy 2019 - syksy 2020

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

Huom!

Opintokokonaisuus on täynnä.

Uusi kuvataiteen perusopintoryhmä on suunnitteilla keväälle 2020!

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

  • Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen avataan ti 21.5.2019 klo 10. Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella “lue lisää/ilmoittaudu” painikkeen kautta. Opintoihin otetaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 905€. Tampereen kesäyliopiston osuus hinnasta on 870€ ja se maksetaan kolmessa erässä: Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna 290€ ja loput maksusta laskutetaan kahdessa erässä (290€ tammikuussa 2020 ja 290€ elokuussa 2020).
  • Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 35€ maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä Lapin avoimeen yliopistoon (ohjeet ILPA-ilmoittautumisesta lähetetään erikseen ilmoittautuneille).
  • Opiskelijan tulee omata riittävät kuvalliset valmiudet aloittaessaan kuvataiteen perusopinnot.

Ajankohta

Opintokokonaisuus alkaa Johdatus taiteelliseen ajaltteluun opintojaksolla ti 10.9. Opinnot kestävät syyslukukaudelle 2020. Opetus pidetään Tampereella arki-iltoina ja lauantaisin. Tarkemmat opintojaksokohtaiset aikataulut ja suoritusohjeet löytyvät “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Sisältö

Opinnot soveltuvat henkilöille jotka ovat kiinnostuneet oman taiteellisen ilmaisun kehittämisestä. Opinnoissa perehdytään taiteellisen ilmaisun kurssien avulla muutamiin perusilmaisutekniikoihin sekä kuvan rakentamisen peruskysymyksiin. Kuvataiteen perusopinnot eivät korvaa kuvataidekasvatuksen erikoistumisopintoja.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen sekä opintojaksoihin kuuluvien tehtävien tekeminen.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston tomistosta p. 03-2238433.

  
Useita opettajia
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
10.9.2019 - 31.12.2020
Ilmoittautuminen alkaa
21.5.2019 10:00
Ilmoittautuminen päättyy
27.8.2019
Opintopisteet 25
Osallistumismaksu 290,00

Lue lisää