Taide

Kuvittaminen - viestintää ja itseilmaisua

Kuvituskurssi on kohdistettu niille, jotka haluavat kehittää taitojaan ja ymmärrystään kuvittajina sekä kuvankäyttäjinä. Kurssilla perehdytään erilaisiin kuvitusstrategioihin ja kuvan sekä sanan rooleihin ja mahdollisuuksiin visuaalisessa suunnittelussa, journalismissa, tiedotuksessa, nettijulkaisuissa ja itsenäisenä ilmaisukielenä.

 

Kurssilla tutustutaan dokumentoivan ja käsitteellisen kuvan erityispiirteisiin sekä kuvituksen keinoihin: valokuviin, piirroksiin ja informaatiografiikkaan. Kurssilla tehdään kaksi erityyppistä kuvitustehtävää. Ne ideoidaan ja toteutetaan yhdessä kurssin vetäjän ja graafisen suunnittelijan kanssa.

 

Kurssilaisille opetetaan kuvituskuvan editoinnin perusteet. Harjoitustöissä käytetään pääasiassa Photoshop-, Illustrator-, ja Indesign -ohjelmistoja. Johdantoluentojen jälkeen tehtävät kuvitustehtävät rytmitetään työpajamuotoiseen ja itsenäiseen työskentelyyn.

 

Hinta ja ilmoittautuminen:

Koulutuksen hinta on 475 €, joka maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli työnantaja maksaa osallistumisen, syötä kohtaan “yrityslaskutus” työnantajalaskutustiedot.

Alustava aikataulu:

To 31.10.  klo 17-20.15,  luento

ke 6.11.   klo 17-20.15  luento

la 9.11. klo 10-15.15 harjoitukset

ke 13.11. klo 17-20.15 luento

ke 20.11. klo 17-20.15 luento

la 30.11. klo 10-15.15 harjoitukset

ke 4.12.  luento/palautekerta

Opetuspaikat

Luennot: Tampereen kesäyliopiston koulutustila

Harjoitukset: Voionmaan opisto/tietokoneluokka (Tampereen yliopiston keskustakampus/tietopinni)

Tavoite:

Opiskelija oppii ymmärtämään kuvituksen roolin viestinnässä ja itsenäisenä ilmaisukeinona. Lisäksi hän kykenee soveltamaan luennoilla saatavaa analyyttistä tietoa käytännön kuvitustehtävissä. 

Sisältö:

Kurssin luennoilla perehdytään erilaisiin kuvitusstrategioihin ja kuvan sekä sanan rooleihin ja mahdollisuuksiin visuaalisessa suunnittelussa. Harjoitustehtävissä ideoidaan ja toteutetaan yhdessä kurssin vetäjän ja graafisen suunnittelijan kanssa kaksi kuvitustehtävää ja opitaan perusteet kuvitukseen käytettävistä ohjelmista.

Suoritustapa:

Luennot (20h), ohjatut harjoitustyöt ja palautteet (12h) sekä itsenäinen työskentely (40h). Kurssilaiset saavat tehtävistä henkilökohtaisen palautteen. Osa palautteesta voidaan antaa etänä.

Kohderyhmä:

Koulutus sopii kuvia ja kuvituksia tekeville, kaikilla, jotka ovat kiinnostuneita kuvituksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Osallistujien tulee hallita tietokoneen peruskäytön, vaikkei vielä osaisikaan kurssilla käytettäviä ohjelmia. Aiemmat valokuvaamisen, piirtämisen ja kuvittamisen taidot ovat eduksi, mutta kurssille osallistuminen ei edellytä niitä.

Oppimateriaali:

Kurssilla jaettava materiaali ja oheislukemisto

Opettajat:

Visuaalisen viestinnän dosentti, YTT Hannu Vanhanen ja graafikko Petri Nuutinen

 

 

 

 

  
Visuaalisen viestinnän dosentti Hannu Vanhanen ja graafikko Petri Nuutinen
Paikkoja vapaana
31.10.2019 - 4.12.2019
Ilmoittautuminen alkaa
11.4.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
17.10.2019
Osallistumismaksu 475,00