Laskentatoimi

Laskentatoimi ja rahoitus, perusopinnot 26 op - SYKSY 2018 - KEVÄT 2019

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ajankohta

Syksy 2017 – kevät 2018. Opinnot alkavat Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet (2,5 op) LASK1002 -opintojakson luennoilla ma 1.10. Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot  “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintokokonaisuuden hinta on 470€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 390€. Vaasan  avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 80€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua. Ilmoittautuminen opintoihin aukeaa 14.5.2018.

Opinnoista voi valita myös yksittäisiä opintojaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Vaasan avoimen yliopiston perimä maksu, ks. maksu kunkin opintojakson tietojen kohdalla.

Opetuspaikka

Tampere

Sisältö

Laskentatoimen ja rahoituksen opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet toimia liiketoiminnan suunnittelu-, analysointi- ja johtotehtävissä sekä valmiudet tehtäviensä kehittämiseen. Laskentatoimen tuottama informaatio luo perustan liiketoiminnan suunnittelulle ja johtamiselle, joten koulutus antaa vahvan perustan myös yleisjohdollisiin tehtäviin. Opinnot tuottavat lisäksi rahoituksen asiantuntijoita, joilla on vahva ymmärrys rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteista sekä rahoitettavan yrityksen että sijoittajan näkökulmasta. Koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota kansainvälisyyteen sekä työelämässä tarvittavien valmiuksien kehittämiseen.

Suoritustapa

Itsenäistä työskentelyä, luento-opetusta, verkkotyöskentelyä, ryhmätyöskentelyä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta, puh 040 7065606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta, puh 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-2238433.

Opintoinfo

Tampereen kesäyliopisto järjestää yhdessä Vaasan avoimen yliopiston kanssa opinto-infon ti 4.9. alkaen klo 17.00 (tilaisuus kestää n. 1,5 tuntia). Opintoinfossa esitellään Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaista kauppatieteiden opetustarjontaa Tampereen kesäyliopistossa, kerrotaan Tampereen kesäyliopiston käytänteistä sekä esitellään tutkintotavoitteista opiskelua.  Lisätietoja opintoinfosta.

 

 

  
Useita opettajia
Paikkoja vapaana
1.10.2018 - 31.7.2019
Ilmoittautuminen alkaa
14.5.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
30.9.2018
Opintopisteet 26
Osallistumismaksu 470,00

Lue lisää