Opetus, kasvatus ja ohjaus

Lasten Tunnetaito-ohjaaja -koulutus 40 op

Huom!

Koulutus on tällä hetkellä täynnä. Uusi koulutus alkaa kesäkuussa 2019, katso lisätiedot sivuiltamme: https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/lasten-tunnetaito-ohjaaja-koulutus-40-op-2/

 

Lasten Tunnetaito-ohjaaja -koulutuksen opiskelijat kertovat, millaista opiskelu on koulutuksessa ja miten se on heitä hyödyttänyt:

https://www.youtube.com/watch?v=I2y6jzFCOBA

Aikataulu

Koulutuspäivät ovat klo 9-17.30.

1. osio: 26.-28.2.2019 ti-to

2. osio: 6.-7.5.2019 ma-ti 

3. osio: 6.-7.6.2019 to-pe 

4.osio: 30.-31.8.2019 pe-la

5.osio: 24.-25.10.2019 to-pe

6.osio: 2.-3.12.2019 ma-ti

7. osio: 11.-12.2.2020 ti-ke

Opetuspaikka

Tampereen kesäyliopisto, Yliopistonkatu 60 A, 4. krs., opetustila Suvituuli.

Kuvaus

Voit ladata koulutuksen esitteen itsellesi tästä.

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen laskennallinen opintopistemäärä on 40op.

 

Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään.

 

Koulutuksessa on mukana myös Satuhieronta, Draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä myötäelävä väkivallaton vuorovaikutus NVC.

 

Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle sekä omien tunnetaitojen kehittäminen ja toinen on ammatillinen polku lapsen tunneelämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen.

 

Lopputyönään osallistuja suunnittelee ja toteuttaa ohjatun lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään. Lopputyön kautta opiskelijan työyhteisö hyötyy koulutuksesta jo koulutuksen aikana.

Koulutuksessa on lähiosioiden lisäksi itsenäisenä työskentelynä kirjallisuuteen tutustumista, kirjallisia sekä toiminnallisia etätehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä kunkin lähiosion välissä syventämässä oppimista. Koulutuksen kehittäjä ja lähiosioiden pääkouluttaja on Anne-Mari Jääskinen. Vierailevina kouluttajina Sanna Tuovinen (Satuhieronta), Leena Ylimäki (Draaman menetelmät) ja Karita Palomäki (EFT) sekä Eija Reinikainen
(ohjaajana toimiminen ja vanhemmuuden tukeminen).

 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin.

 

Koulutus antaa perustason valmiuden käyttää Tunnetaito-ohjaamisen menetelmiä osallistujan oman työyhteisön lapsiryhmissä tai yksilöohjauksessa lapsen kanssa (omaan työtaustaan ja kokemukseen soveltuen), osana normaalia perustehtävää tai sen lisänä. Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

 

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Lähetä hakemuksesi Jere Salolle osoitteeseen jere.salo[at]tampereenkesayliopisto.fi, 10.2.2019 mennessä. Ryhmä täytetään sopivista hakijoista ilmoittautumisjärjestyksessä ja voi tulla ennen viimeistä hakupäivää jo täyteen.

 

Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5s) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:

 1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).
 2. Miksi hakeudut koulutukseen?
 3. Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?
 4. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
 5. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi.
 6. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
 7. Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi.
 8. Muista yhteystietosi.

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

 

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Sisältö

Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota, joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi. Kesto yhteensä 15 lähipäivää. Aloitusosio 3 pvää + muut osiot 2 pvää, á 8h.

 

Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla ja sitoutumista koulutukseen. Mikäli tiedät olevasi estynyt pääsemästä jollekin lähiosioille, haethan seuraavaan koulutusryhmään. Koulutus on intensiivinen matka tunteiden maailmaan eikä lähiosioiden kokemuksellisuutta voida korvata etätehtävillä.

 

1. OSIO (Huom! Aloitusosio 3-päiväinen)
– Perustietoa tunteista ja tunnetaidoista
– Tunnetilanteissa toimiminen, tunnekehoyhteys ja turva
– Tunteen takana olevat tarpeet
– Lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat

2. OSIO
– Lapsen tunne-elämän kehitys
– Kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
– Selviytymisstrategiat ja roolit
– Oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen)

3. OSIO
– Lapsuuteni tarina
– Lapsuuskollaasit
– EFT eli Emotional Freedom Technique
– Eija Reinikainen

4. OSIO
– Tunnetaito-opetusmenetelmiä – miten tunteista voi kertoa lapsille?
– Ohjaajana toimiminen
– Ryhmien rakentaminen ja periaatteet
– Satuhieronta (Sanna Tuovinen) 1pv

5. OSIO
– Tunnetaito-opetusmenetelmiä
– Harjoitusohjaukset
– Draaman menetelmät (Leena Ylimäki)

6. OSIO
– Tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot
– Havainto, tunne, tarve ja pyyntö
– Kuunteleminen ja minä-viestit

7. OSIO
– Lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet
– Koulutuksen päätös

 

Suoritustapa

Lähiopetus, etätehtäviä, lopputyö. Koulutus vastaa laajuudeltaan noin 40 opintopistettä.

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • Kirjallisuuteen tutustumista
 • Opitun soveltamista arkeen ja työhön sekä sen kirjallista pohdintaa
 • Vertaisryhmätyöskentelyä itsenäisesti toimivissa pienryhmissä etäjaksoilla
 • Muutama lyhyt vertaispalaute erikseen ohjeistetuista töistä
 • Lopputyönä oman tunnetaitoryhmän suunnittelu, toteutus ja raportointi

Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen konsultaatioaika kouluttajan kanssa sekä verkkotapaaminen ryhmän kesken. Tekniikka ei edellytä aiempaa osaamista, pelkkä tietokone ja nettiyhteys riittävät.

 

Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla. Koulutus ja sen jälkeen tehtävä taitojen käytäntöön soveltaminen mahdollistaa osallistumisen jatkokoulutukseen, joka antaa syventävän Tunnetaito-ohjaajan valmiudet sekä syventää henkilökohtaista prosessia ja ohjaajuutta.

 

Kouluttajat:

Anne-Mari Jääskinen Tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, Lasten tunnekouluohjaaja, LogoArt Taideterapiaohjaaja, EFT-terapiaohjaaja

 

Vierailevat kouluttajat koulutuksen aikana:
Eija Reinikainen, Sanna Tuovinen ja Anu Raines

Hintatiedot

3390 €. Hinta sisältää opetuksen, materiaalin lähiopetuspäivillä ja tehtävien arvioinnin. Laskutus erissä, lähiosioiden yhteydessä.

Lisäksi opiskelija hankkii pienen tarvikepaketin, jota hän käyttää lähijaksoilla ja itsenäisessä työskentelyssään.

 

Peruutusehdot

Mikäli koulutukseen osallistumista ei peruta 10.2.2019 mennessä, perimme puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen opintojen alkua, osallistujalta peritään koko kurssimaksu. Peruutukset tehtävä kirjallisesti osoitteeseen toimisto@tampereenkesayliopisto.fi.

 

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto, koulutuskoordinaattori Jere Salo: jere.salo[at]tampereenkesayliopisto.fi, puh 0400 818 229.

 

Sisältöasiat vastuukouluttaja Anne-Mari Jääskinen: anne-mari[at]tunnejataida.fi, tunnejataida.fi

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona, muutokset mahdollisia.

  
Vastuukouluttajana Lasten Tunnetaito-ohjaamisen kouluttaja Anne-Mari Jääskinen
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
26.2.2019 - 12.2.2020
Opintopisteet 40
Osallistumismaksu 3390,00

Lue lisää