Terveysliikunta

Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 4 op

Aikataulu:

15.-16.11.2019 pe klo 16.00–20.00 ja la klo 9.00–16.15.

Opetuspaikka:

Tampereen yliopisto, tarkempi tila ilmoitetaan lähempänä.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää pääpiirteissään liikunnan biologiset säätelyjärjestelmät ja osaa kuvata ihmiskehon rakenteen ja toiminnan, elimistön välittömät ja pitkäaikaiset vasteet liikuntaan erilaisissa tilanteissa.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 120 €. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80 €. Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 40 €  opiskelija maksaa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Sisältö:

Lihastyön energia-aineenvaihdunta, lihastoiminta ja sen säätely, kestävyys- ja voimaharjoittelun vaikutukset elimistössä, harjoittelun vaikutukset aineenvaihduntaan sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöön, lämmönsäätelyn periaatteet sekä biomekaniikan peruskäsitteitä ja sovelluksia.

Oppimateriaali:

  • Kauranen K, Nurkka N. Biomekaniikkaa liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 166. Tammerprint Oy, Tampere 2010. 435 s. (soveltuvin osin).
  • Ahonen J, Sandström M. Liikkuva Ihminen -aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. VK-kustannus Oy, Lahti  2011, 352 sivua (soveltuvin osin).
  • Muu opintojaksolla osoitettu materiaali

Suoritustapa:

Luennot 10 t, pienryhmätyöskentely 4 t, oppimistehtävä ja tentti.

Tentit:

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tenttikalenteri

Ilmoittaudu tenttiin

Arviointi:

0-5

Opettaja:  

FT Eero Haapala

Huom! Muutokset aikatauluihin mahdollisia.

 

 

 

  
FT, tutkijatohtori Eero Haapala
Paikkoja vapaana
15.11.2019 - 16.11.2019
Ilmoittautuminen alkaa
10.5.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
1.11.2019
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 120,00