Liikuntalääketiede

Liikuntalääketiede, perusopinnot 25 op lv. 2018-2019

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

Liikuntalääketieteen opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan. Perus- ja aineopintoihin sisältyvät keskeiset fyysisen suorituskyvyn mittaukset ja lisäksi perehdytään liikunnan turvallisuuteen sekä liikunnan käyttömahdollisuuksiin monien kansansairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Opinnoissa tarkastellaan myös liikunnan edistämisen yhteiskunnallista merkitystä.

Kenelle opinnot sopivat?

Liikuntalääketiede oppiaineena sopii liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Liikuntalääketieteen perus- ja aineopintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

  • osaa kuvata pääpiirteissään ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan
  • osaa selittää lihastyön energia-aineenvaihdunnan ja hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä ihmiskehon kuormittuminen erilaisissa tilanteissa
  • tuntee pääpiirteissään liikunnan merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle eri elämänvaiheissa
  • osaa kuvata liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä soveltaa oppimaansa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen
  • osaa kuvata liikunnan välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset elimistöön terveellä henkilöllä ja erilaisissa sairauksissa
  • osaa määritellä terveyskunnon käsitteen sekä tulkita ja soveltaa keskeisimpiä terveyskuntotestien mittaustuloksia
  • tuntee väestön terveysliikuntasuositukset eri ikäryhmille ja liikuntasuositukset eri sairauksissa sekä osaa selittää liikunnan annostelun fysiologisen perustan
  • osaa esittää keskeisimmät liikuntaan liittyvät turvallisuuskysymykset

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee liikunnan keskeisimmät vaikutukset ihmiselimistöön ja hänellä on valmiuksia arvioida liikunnan soveltuvuutta terveyden edistämiseen yksilötasolla eri elämänvaiheissa ja erilaisissa terveydentiloissa.

Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Mika Venojärvi. Oppiaineen koordinaattorina Avoimessa yliopistossa toimii suunnittelija, TtT Annamari Lastunen. Liikuntalääketieteen opinnot vanhenevat 10 vuodessa, jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Tavoitteet

Liikuntalääketieteen perus- ja aineopintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen, tentit, oppimistehtävät.

Opintojen aikataulu ja järjestelyt

Opetus alkaa 27.8.2018 ja jatkuu kevääseen 2019. Opinto-oikeus kokonaisuuden opiskelijoilla on voimassa 31.12.2019 saakka.

Kurssien tarkemmat opetusajat näet ko. kurssin kohdalta. Opetusta järjestetään iltaisin ja/tai viikonloppuisin noin kerran kuukaudessa. Luennot pidetään Tampereen yliopistolla, keskustakampuksella.

Opintomaksut ja ilmoittautumisohjeet

Opintokokonaisuuden hinta on 500 €. Opintokokonaisuuteen ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 430 €. Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 70 €  opiskelija maksaa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Opintomaksu maksetaan ensisijaisesti verkkomaksuna. Jos verkkomaksu ei ole mahdollinen, voit tilata laskun kohdasta “yrityslaskutus” täyttämällä siihen omat tiedot. Lisätietoja saat tarvittaessa toimistostamme tai koulutuskoordinaattori Sanna Vaurulalta, puh. 040 3573232.

Huom! Kokonaisuuteen ilmoittautuessa ei tarvitse ilmoittautua alajaksoille erikseen.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa: koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, sanna.vaurula@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 357 3232.

Opintotiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

 

 

 

 

 

  
Useita opettajia
Paikkoja vapaana
27.8.2018 - 31.12.2019
Ilmoittautuminen alkaa
25.4.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
30.8.2018
Opintopisteet 25
Osallistumismaksu 500,00

Lue lisää