Luova kirjoittaminen

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op, syksy 2018 - syksy 2019

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintokokonaisuuden hinta on 480 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 400 €. Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 80 € opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Huom! Opinnoissa on rajattu opiskelijamäärä ja ilmoittautumiset otetaan ensisijaisesti Luovan kirjoittamisen perusopintokokonaisuuteen 25 op. Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille avataan syyskuussa jos paikkoja kokonaisuudesta jää vapaaksi.

Aikataulu

Opintojaksokohtainen aikataulu:

Johdatus kirjoittamiseen 5 op

Johdatus kirjoittamiseen -jakson opetus pidetään seuraavasti:

tiistaisin: 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., 23.10 ja 30.10. klo 17–20.15

Opettaja Päivi Lukkarila

Tietokirjoittaminen I 4 op

tiistaisin: 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12. ja 11.12. klo 17–20.15

Opettaja Markku Soikkeli

Proosan kirjoittaminen I 6 op

tiistaisin 8.1., 15.1., 22.1., 29.1., 5.2. ja 19.2.2019 klo 17-20.15

Opettaja Päivi Lukkarila

Lyriikan kirjoittaminen I 4 op

ti 5.3., to 7.3., ti 12.3., ti 19.3., ti 26.3. ja 2.4. klo 17-20.15

Opettaja Kristiina Wallin

Draaman kirjoittaminen I 4 op
lauantaisin: 13.4., 27.4., 4.5. ja 18.5. klo 10-15

Opettaja Siri Kolu

Arviointi ja koonti 2 op

Seminaaripäivät: ma 3.6., ke 5.6., ma 10.6. ja ke 12.6.

Opiskelija ilmoittautuu yhteen seminaaripäivään Suvi Tartiallle sähköpostilla.

Opettaja Päivi Lukkarila

Sisältö

Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin.

Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja pienryhmissä opettajajohtoisesti tai vertaistuella tapahtuvan palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä.

Suoritustapa

Kaikki opetus järjestetään Tampereella. Opinnot koostuvat luento-opetuksesta, ryhmäopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Luento-opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 0–5, poikkeuksena opintojakso Arviointi ja koonti, jossa asteikkona hyväksytty/hylätty. Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan opintojaksojen opintopistelaajuudella painotettuna keskiarvona.

Opinto-oikeus on voimassa 1,5 vuotta, opinto-oikeus päättyy 31.12.2019.

Lue lisää luovan kirjoittamisen esittelysivuilta.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat pohjakoulutuksesta riippumatta kaikille jotka haluavat kirjoittaa paremmin ja luovemmin. Opinnoissa ammattikirjoittajat ohjaavat työskentelyäsi. Opinnot voi liittää myös osaksi yliopistotutkintoa.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija  Anu Urhemaa p. (03) 2238 433, 040 706 5606
Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Useita opettajia
Paikkoja vapaana
18.9.2018 - 31.12.2019
Ilmoittautuminen alkaa
16.4.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
30.9.2018
Opintopisteet 25
Osallistumismaksu 480,00

Lue lisää