Kuvataide

Maalauksen työpaja (7 op) -UKUV0624 - kevät 2020

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Kuvataiteen aineopinnot 35 op - syksy 2019 - kevät 2021

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

la 11.1.

la 25.1.

la 8.2.

ti 11.2.

ti 18.2.

la 7.3.

ti 10.3.

ti 17.3.

la 21.3.

ti 24.3.

ti 31.3.

la 4.4.

ti 7.4.

ti 14.4.

la 18.4.

ti 21.4.

la 9.5. (kritiikki)

Arkisin klo 17-20.15 ja lauantaisin klo 10-15.15.

 

Opettaja

Riikka Lenkkeri

Tavoite            

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-valita itselleen sopivia maalaustekniikoita oman ilmaisunsa mahdollistamiseksi

-soveltaa väri- ja perspektiivioppia omiin ilmaisullisiin tarpeisiinsa

-käyttää erilaisia maalausmateriaaleja asianmukaisella tavalla

Sisältö              

Perehtyminen maalauksen ilmaisullisiin mahdollisuuksiin eri maalaustekniikoiden kautta.                               

Toteutus ja työmuodot

Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 84 h, itsenäinen työskentely 105 h.

Vaadittavat suoritukset

Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

Arviointi          

Hyväksytty/hylätty

  
Riikka Lenkkeri
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
11.1.2020 - 30.6.2020
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää