Kuvataide

Maalaus 4 op - UTAK0117 - syksy 2020

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Kuvataiteen perusopinnot 25 op - syksy 2019 - syksy 2020

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Aikataulu

Alustavasti syksy 2020.

Opettaja

Riikka Lenkkeri

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-käyttää erilaisia maalaustekniikoita oman ilmaisunsa toteuttamiseksi

-käyttää maalauksen sekatekniikoita ja ymmärtää niiden vaatiman materiaalituntemuksen

-valita omaan ilmaisuunsa sopivia maalausmateriaaleja ja tekotapoja

Sisältö

Maalaamisen perustekniikoiden harjoitteleminen ja erilaisiin materiaaleihin tutustuminen. Oman ilmaisun kehittäminen maalauksen keinoin. Maalaus osana tilaa, installaatiota.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h.

Vaadittavat suoritukset: Harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytyt kuvalliset tehtävät

Arviointi: hyväksytty/hylätty

 

  
Riikka Lenkkeri
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
1.9.2020 - 31.12.2020
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää