Markkinointi

Markkinoinnin aineopintokokonaisuus (25 op), SYKSY 2018 - KEVÄT 2019

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

Oppiaine

Markkinointi

Opintojen tyyppi

Aineopintoja

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ajankohta

lmoittautuminen ja hintatiedot

Syksy 2018 – kevät 2019. Opinnot alkavat Kuluttajakäyttäytyminen 5 op -opintojakson aloitusluennolla ke 19.9.

Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot  “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä. Huom! Markkinoinnin taloudelliset työkalut opintojakso jää pois Markkinoinnin aineopinnoista. Tilalle tulee Vastuullinen päätöksenteko liiketoiminnassa MARK3035-opintojakso.

Opintokokonaisuuden hinta on 400€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 305€. Vaasan  avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 95€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Opinnoista voi valita myös yksittäisiä opintojaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Vaasan avoimen yliopiston perimä maksu, ks. maksu kunkin opintojakson tietojen kohdalla.

Kohderyhmä

Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Suurin opiskelijaryhmä on työikäinen väestö, mutta kaikki opiskelusta kiinnostuneet ovat yhtä tervetulleita avoimeen yliopistoon. Yliopistollinen aikuisopiskelu on hyödyllistä monissa elämäntilanteissa. Opiskelija voi esimerkiksi täydentää omaa ammattitaitoaan, vaihtaa kokonaan alaa, käyttää lukion jälkeisen välivuoden hyödykseen tai kohentaa yleissivistystään. Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opintoinfo

Tampereen kesäyliopisto järjestää yhdessä Vaasan avoimen yliopiston kanssa opinto-infon ti 4.9. alkaen klo 17.00 (tilaisuus kestää n. 1,5 tuntia). Opintoinfossa esitellään Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaista kauppatieteiden opetustarjontaa Tampereen kesäyliopistossa, kerrotaan Tampereen kesäyliopiston käytänteistä sekä esitellään tutkintotavoitteista opiskelua.  Lisätietoja opintoinfosta.

 

  
Useita opettajia
Paikkoja vapaana
19.9.2018 - 31.7.2019
Ilmoittautuminen alkaa
4.6.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
24.9.2018
Opintopisteet 25
Osallistumismaksu 400,00

Lue lisää