Markkinointi

Markkinoinnin aineopintokokonaisuus (26 op), SYKSY 2019 - KEVÄT 2020

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

Oppiaine

Markkinointi

Opintojen tyyppi

Aineopintoja

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ajankohta

Verkko-opinnot syksy 2019 – kevät 2020.  Opinnot alkavat Kuluttajakäyttäytyminen -opintojaksolla 18.9.

lmoittautuminen ja hintatiedot

Opintokokonaisuuden hinta on 400€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 305€. Vaasan  avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 95€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Opinnoista voi valita myös yksittäisiä opintojaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Vaasan avoimen yliopiston perimä maksu, ks. maksu kunkin opintojakson tietojen kohdalla.

Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot  “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Kohderyhmä

Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Suurin opiskelijaryhmä on työikäinen väestö, mutta kaikki opiskelusta kiinnostuneet ovat yhtä tervetulleita avoimeen yliopistoon. Yliopistollinen aikuisopiskelu on hyödyllistä monissa elämäntilanteissa. Opiskelija voi esimerkiksi täydentää omaa ammattitaitoaan, vaihtaa kokonaan alaa, käyttää lukion jälkeisen välivuoden hyödykseen tai kohentaa yleissivistystään. Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opintoinfo

Tampereen kesäyliopisto järjestää yhdessä Vaasan avoimen yliopiston kanssa opinto-infon ti 3.9. alkaen klo 17.00 (tilaisuus kestää n. 1,5 tuntia). Opintoinfossa esitellään Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaista kauppatieteiden opetustarjontaa Tampereen kesäyliopistossa, kerrotaan Tampereen kesäyliopiston käytänteistä sekä esitellään tutkintotavoitteista opiskelua.  Lisätietoja opintoinfosta.

 

  
Opettaja Avoin
Kurssilla on tilaa
18.9.2019 - 31.7.2020
Ilmoittautuminen alkaa
14.6.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
18.9.2019
Opintopisteet
Osallistumismaksu 400,00

Lue lisää