Markkinointi

Markkinoinnin avainprosessit (6 op) MARK2033 - kevät 2019

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Markkinointi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 115€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 65€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Verkkotyöskentelyä Moodlessa viikot 5-12. Kurssi aukeaa Moodlessa ti 29.1.

Johdantoluento etäluentona Moodlessa ma 4.2. klo 18-18.45 (luento nauhoitetaan ja on katsottavissa myöhemmin).

Suoritustapa

Verkkokeskustelut ja tehtävät. Ei tenttiä. Tehtävien palautus laaditun aikataulun mukaisesti tai 14.4. tai 20.5. mennessä.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee suunnittelemaan ja arvioimaan markkinointitoimintaa käyttäen hyväkseen markkinoinnin keskeisiä analyysityökaluja erilaisissa päätöksentekotilanteissa.

Sisältö

Markkinoinnin strategisten perusprosessien haltuunotto. Tämä käsittää ensinnäkin markkinoinnin strategisiin analyysivälineisiin perehtymisen. Näitä ovat esimerkiksi tuoteportfolio, asemointi, brändin differointi, konseptointi ja segmentointi. Toiseksi tämä sisältää ymmärryksen rakentamista markkinoinnin dynaamisista päätöstilanteista. Näitä ovat esimerkiksi tuotekehitys ja tuotteen elinkaari.

Kirjallisuus

Hooley, Graham, Piercy, Nigel F. & Nicoulaud, Brigitte (2012). Marketing Strategy & Competitive Positioning. 5th Edition. Prentice Hall. (soveltuvin osin)

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Päivi Borisov
Paikkoja vapaana
31.1.2019 - 24.3.2019
Ilmoittautuminen alkaa
4.6.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
3.2.2019
Opintopisteet 6
Osallistumismaksu 115,00

Lue lisää