Markkinointi

Markkinoinnin kommunikaatio (5 op) MARK2005 - kevät 2019

Tämä kurssi on päättynyt

Markkinoinnin aineopintoja

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 100€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 50€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Kevät 2019. Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 2-8 (7.1. – 24.2.2019).

Webinaarit Moodlessa (webinaareista tulee Moodleen myös tallenne):

8.1. klo 17-18.30

15.1. klo 17-18.30

22.1. klo 17-18.30

29.1. klo 17-18.30

Opettaja

Päivi Borisov

Suoritustapa       

Verkkokeskustelut ja –tehtävät, markkinointiviestinnän suunnitelman laatiminen. Ei tenttiä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään markkinoinnin kommunikaatioon ja sen teoreettisiin lähtökohtiin. Opintojakso kattaa integroidun viestinnän periaatteet ja muodot, mainonnassa käytetyt tavalliset tavoitteet ja teemat, sosiaalisen median sekä kommunikaation tehokkuuden arvioinnin. Opintojakson tarkoituksena on kehittää opiskelijan tiedollisia ja käsitteellisiä tietoja sekä teorian soveltamista käytäntöön.

Osaamistavoite  

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on syntynyt kokonaiskuva markkinointiviestinnästä. Opiskelija osaa 1) jäsentää integroidun markkinointikommunikaation pääpiirteitä, 2) ymmärtää tavallisten mainosteemojen ja sosiaalisen median mahdollisia vaikutuksia kohdeyleisöön, 3) osaa arvioida viestinnän tehokkuutta sekä 4) osaa hyödyntää viestintäteorioita asiakaslähtöisen viestinnän suunnittelussa.

Työelämävalmiudet: Suullinen ja kirjallinen ilmaisu, kriittinen ajattelu ja analyyttisyys sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Markkinoinnin ydintaidot: Integroidun markkinointikommunikaation periaatteiden soveltaminen markkinoinnin päätöksentekotilanteissa, digitaalisen markkinointisuunnitelman laatiminen.

Edeltävät opinnot       

Suositus: Markkinointi liiketoiminnan kentässä, Markkinointisuhteiden johtaminen ja Markkinoinnin avainprosessien johtaminen.

Kirjallisuus

Dahlén, Micael & Lange, Frederik (2010). Marketing Communications: A Brand Narrative Approach. (soveltuvin osin) sekä lukupaketti.

  
Päivi Borisov
Paikkoja vapaana
7.1.2019 - 24.2.2019
Ilmoittautuminen alkaa
4.6.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
7.1.2019
Osallistumismaksu 100,00

Lue lisää