Markkinointi

Markkinoinnin strateginen johtaminen (6 op) MARK2033 - kevät 2020

Verkkokurssi

Oppiaine

Markkinointi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 115€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 65€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Verkkotyökentelyä Moodlessa viikot 5-12, kurssi aukeaa ma 27.1.

Johdantoluento etäluentona to 30.1. klo 18-18.45 Moodessa (luento nauhoitetaan ja on katsottavissa myöhemmin)

Suoritustapa

Verkkokeskustelut ja tehtävät. Ei tenttiä. Tehtävien palautus laaditun aikataulun mukaisesti tai 20.4. tai 25.5. mennessä.

Opettaja

Päivi Borisov

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee suunnittelemaan ja arvioimaan markkinointitoimintaa käyttäen hyväkseen markkinoinnin keskeisiä analyysityökaluja erilaisissa päätöksentekotilanteissa.

Työelämävalmiudet: Suullinen ja kirjallinen ilmaisu, yhteistyötaidot, IT-taidot, kriittinen ajattelu ja analyyttisyys, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Markkinoinnin ydintaidot: Tuoteportfoliosuunnittelu, segmentointi, viestintäratkaisut ja hinnoittelu.

Sisältö

Markkinoinnin strategiset perusprosessit. Ensinnäkin kurssilla perehdytään markkinoinnin strategisiin työkaluihin, analyysivälineisiin, joita ovat esimerkiksi tuoteportfolio, asemointi, brändin differointi, konseptointi ja segmentointi. Toiseksi luodaan ymmärrystä markkinoinnin dynaamisista päätöksentekotilanteista, joita ovat esimerkiksi tuotekehitys ja tuotteen elinkaari.

Kirjallisuus

1) Hooley, Graham, Nigel F. Piercy ja Brigitte Nicouland (2012 tai uudempi). Marketing Strategy & Competitive Positioning. 5. Painos. Prentice Hall. 2) Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Päivi Borisov
Paikkoja vapaana
27.1.2020 - 22.3.2020
Ilmoittautuminen alkaa
3.6.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
13.1.2020
Opintopisteet 6
Osallistumismaksu 115,00