Markkinointi

Markkinointisuhteiden johtaminen (7 op) MARK1002 - syksy 2018

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Markkinointi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 115€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 65€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Verkkotyöskentelyä Moodlessa viikot 46-3. Kurssi aukeaa Moodlessa ke 14.11.

Etäluennot Moodlessa: Johdantoluento 19.11. klo 18-19 ja yhteenvetoluento 11.1. klo 18-19 (luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myös myöhemmin).

Suoritustapa

Keskustelut, tehtävät ja verkkotentti.

Verkkotentit: la 19.1. klo 9-15 tai pe 22.2 klo 15-21 tai la 23.3. klo 9-15

Harjoitustyön palautuspäivät: laaditun aikataulun mukaisesti 24.2. tai 17.3.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää yrityksen toimintaa suhdenäkökulmasta. Opiskelija tunnistaa yrityksen keskeiset markkinointisuhteet sekä niiden johtamiseen liittyvät haasteet ja käytettävissä olevat keinot.

Työelämävalmiudet: Kirjallinen ilmaisu, kriittinen ajattelu ja analyyttisyys. Markkinoinnin ydintaidot: Asiakaskokemuksen laadun arviointi valitulla toimialalla.

Sisältö

Kurssilla luodaan peruskuva yrityksen toiminnasta suhdeverkostossa ja tarkastellaan erilaisten markkinointisuhteiden ominaispiirteitä. Suhteiden johtamisen haasteita tarkastellaan erityisesti asiakkuuksien hallinnan, asiakassuhteiden arvonmäärityksen (esimerkiksi kannattavuus ja tyytyväisyys) ja palvelujen johtamisen kautta.

Kirjallisuus

Grönroos, Christian (2009 tai uudempi). Palveluiden johtaminen ja markkinointi. Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 115 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Päivi Borisov
Paikkoja vapaana
14.11.2018 - 20.1.2019
Ilmoittautuminen alkaa
4.6.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
11.11.2018
Opintopisteet 7
Osallistumismaksu 115,00

Lue lisää