Sosiaali- ja terveysala

Mentalisaatioterapian perusteet: Mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä

Ajankohta ja paikka

Keskiviikkona ja torstaina 4.-5.4.2018 klo 9.00-16.00, torstai 31.5. klo 9-16.

 • 4.-5.4. Kesäyliopiston koulutustila Suvituuli,os. Yliopistonkatu 60 A, 4. krs
 • 31.5. Kesäyliopiston koulutustila Aarre, os. Kalevantie 7 C, 7.krs

Mitä on mentalisaatio ja mentalisaatioon perustuva terapia?

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä pitää mieli mielessä, kykyä olla selvillä tasapainoisesti omista ja toisen tunteista ja ajatuksista. Kiintymyssuhdeteorian näkökulmasta mentalisaation ymmärretään kehittyvän varhaisessa vuorovaikutuksessa.

Mentalisaatioon perustuvassa terapiassa (MBT) keskeistä on puutteellisen mentalisaatiokyvyn kehityksen käynnistäminen ja edistäminen. Kun säännöllisessä hoitosuhteessa on kehittynyt riittävän turvallinen kiintymyssuhde, on sen pohjalta spesifin mentalisaatiota edistävin tekniikoin mahdollista auttaa potilasta rakentamaan toimivaa mentalisaatiokykyä. Multimodaalisena hoitona (sisältää yksilöhoidon ohella myös ryhmähoito-osion) MBT edistää potilaan kykyä työskennellä ryhmässä ja sitä kautta edistää hänen sosiaalisia taitojaan eri tavalla verrattuna pelkkään yksilöterapiaan. Sovellamme psykofyysisen psykoterapian hoitomenetelmiä osana hoitokokonaisuutta YTHS:ssa toteutettavassa mentalisaatioon perustuvassa ryhmähoidossa. Käytämme luotettavia, osittain uusia mentalisaatiokyvyn mittareita apuna muutoksen havainnoinnissa.

Koulutuspäivien aiheet

I Luentopäivä 4.4.2018:

 •     Mentalisaatioon perustuvan terapiamenetelmän esittely (yksilö- ja ryhmämuotoinen)
 •     Kliinisten yksilöterapiaesimerkkien esittely
 •     Mentalisaatioryhmän rakenne ja toimintatavat
 •     Mentalisaatioryhmän tulosten esittely
 •     Yhteiskeskustelu

II Kokemuksellinen, syventävä osuus 5.4. ja 31.5.2018:

 • Tutustumista implisiittiseen (sanattomaan) ja eksplisiittiseen (sanalliseen) mentalisaatioon harjoitusten avulla
 • Oman ja toisen mentalisaatiokyvyn tarkastelua ennakkotehtävien ja harjoitusten avulla
 • Kokemuksen mentalisaatiokyvyn havainnoimisesta ja kehittämisestä ryhmässä
 • Implisiittisen ja eksplisiittisen mentalisaation yhteyden tavoittamisen työnohjaustilanteessa
 • Mentalisaatioryhmän käytäntöihin tutustumista siten, että työtapaa on mahdollista lähteä soveltamaan omassa työssä ja osana työryhmätyöskentelyä työnohjauksen tukemana

Koulutus soveltuu

Terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattihenkilöille, jotka ovat kiinnostuneita sisällyttämään mentalisaationäkökulmaa työtapoihinsa. Aiempaa kokemusta mentalisaatiokoulutuksista ei tarvita. Toisaalta aiemmat koulutukset mentalisaatioon liittyen eivät sulje pois tähän koulutukseen osallistumista.

Toivomme, että osallistujilla on mahdollisuus soveltaa oppimaansa potilas-, ihmissuhde- tai ohjaustyöhön. Koulutusryhmän maksimikoko on 16 osallistujaa, jotka valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujilta edellytetään sitoutumista kaikkiin koulutuspäiviin.

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä mentalisaatiosta itsessä ja keskeisissä vuorovaikutussuhteissa. Koulutus antaa mahdollisuuden pohtia miten tätä työskentelytapaa voi käyttää omassa työssä sekä tiimityössä omassa organisaatiossa.

Kouluttajat

Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council) sekä
Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, kouluttaja, mentalisaatioryhmäohjaaja

Suoritustapa

Koulutuspäiviin sisältyy ennakkoluettavaa ja toiseen syventävään osioon myös ennakkotehtäviä.

Osallistumismaksu

560 €. Koulutus maksetaan joko verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai tilataan lasku täyttämällä laskutustiedot ilmoittautumislomakkeen “yrityslaskutus” -kohdassa. Laskutuslisä 5 €.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, puh. 040 357 3232.

  
Dosentti Matti Keinänen ja psykologi, psykoterapeutti Minna Martin
Paikkoja vapaana
4.4.2018 - 31.5.2018
Ilmoittautuminen alkaa
1.11.2016 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
21.3.2018
Osallistumismaksu 560,00