Opetus, kasvatus ja ohjaus

MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION (MBSR) – 8 viikon ohjelmaan pohjautuva peruskurssi (työ)elämän eri alueille

Ajankohta

Huom! Koulutuksen aloitusajankohta on muuttunut. Koulutus alkaa 15.-16.8.2018, loput koulutuspäivät ilmoitetaan kevätlukukaudella 2018. Koulutus päättyy kevätlukukaudella 2019. Koulutus sisältää 10 koulutuspäivää.
Koulutus pidetään Tampereella ( tarkemmat opetuspaikan ilmoitetaan myöhemmin), koulutuspäivät pidetään noin klo 9-16.

 

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen kokonaishinta on 2200 € ja se laskutetaan kahdessä erässä osallistujilta. Opintoihin otetaan enintään 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä, ilmoittautuminen on sitova.

 

Sisältö

Mindfulness –peruskurssi perustuu  Massachutsin yliopiston stressiklinikan perustajan, professori Jon Kabat-Zinnin jo noin 30 vuotta sitten kehittämään menetelmään. Sen toimivuudesta on tehty lukuisia tieteellisiä tutkimuksia, joissa on pystytty näyttämään menetelmän erinomainen toimivuus ja monipuolinen soveltuvuus (työ)elämän ja terveydenhuollon eri aloille. Mindfulness voi olla tehokas ratkaisu nykypäivän (työ)elämän moninaisiin ongelmiin. Menetelmää hyödynnetään tuloksellisesti myös psykoterapioissa se on toimiva itsehoitomenetelmä ja sen tiedetään auttavan moniin psyykkisiin ja fyysisiin oireisiin mm:

 • muistin ja keskittymiskyvyn paraneminen
 • fyysisten tai psyykkisten oireiden lieventyminen tai häviäminen (mm. masennus,stressi, ahdistus, unihäiriöt, verenpaine)
 • parempi kyky käsitellä kroonista kipua tai muita fyysisiä oireita
 • stressinhallintakyvyn lisääntyminen
 • rentoutumiskyvyn lisääntyminen
 • itsetunnon ja itsensä hyväksymisen kasvaminen
 • elämänilon vahvistuminen

Mindfulness-harjoittelun hyötyjä lisäksi mm:

 • asioiden priorisoinnin selkeneminen
 • myönteisten voimavarojen lisääntyminen
 • selkeyttää suhdetta omaan elämään ja myös omaan työhön ja ihmissuhteisiin
 • auttaa uupumuksen ehkäisemisessä ja palautumissa ja edistää työhyvinvointia
 • johdattaa tasapainoiseen ja tyytyväiseen elämään ja – ihmissuhteisiin
 • mahdollistaa vaihtoehtoisen tavan selvitä vaikeista ja haastavista tilanteista
 • erityisen elämänasenteen kehittymiseen
 • lisää luovuutta ja omien arvojen mukaista elämää
 • (itse)myötätuntoisen asenteen kehittyminen

Oppimismetodi:

Oppimismetodi on kokemuksellinen oppiminen, jossa painotetaan harjoitusten soveltamista käytäntöön. Oppimisen perusta on henkilökohtaisen harjoittamisen kautta syntyvät oivallukset.

Keskeisimpinä harjoituksina ovat erilaiset meditaatio- ja joogaharjoitukset, joilla hyväksyvää tietoista läsnäoloa harjoitetaan päivittäin. Lisäksi kurssilla tehdään erilaisia tietoisuutta lisääviä reflektiivisiä harjoituksia. Varsinainen oppiminen tapahtuu tapaamiskertojen välillä erilaisten tehtävien avulla. Osallistujilta toivotaan mahdollisuutta sitoutua harjoittamiseen 6 päivänä viikossa.

Soveltuvuus:

Koulutus soveltuu erityisesti HR-ammattilaisille, terveydenhuollon ammattilaisille, opettajille, ohjaajille ja kuraattoreille tms. Koulutus soveltuu myös sinulle, jos koet stressiä, uupumusta, masennusoireilua, mielialavaihteluita, ahdistuneisuutta, unihäiriöitä, kroonisia kipua tai jos olet tyytymätön ja haluat muutosta elämääsi tai sinulle, joka haluat tutustua tietoisen läsnäolon menetelmään ja oppia hyödyntämään sitä elämässäsi. Koulutuksesta saat vahvan henkilökohtaisen prosessikokemuksen, minkä pohjalta on mahdollista oppia myös itse ohjaamaan muita. Koulutus soveltuu peruskoulutukseksi ennen mindfulness-ohjaajakoulutusta.

Koulutuksen sisältö:

 • mindfulness-perusteet
 • erilaisia mindfulness-viitekehyksiä (MBSR, MBCT, HOT, MBB, MSC)
 • mindfulness-meditaatiot
 • ajatusten ja tunteiden kanssa työskenteleminen, myönteiset ja kielteiset tunteet ja niiden kokeminen
 • haastavat tilanteet ja niiden kohtaaminen
 • mindfulness stressinhallintamenetelmänä
 • tietoinen syöminen
 • läsnäoleva vuorovaikutus
 • myötätunto- ja itsemyötätuntotaidot
 • omat elämänarvot- ja tavoitteet

 

Kouluttaja

Anita Hedman 050-3074006 (www.muutosvalmennusheda.fi)

Lehtori (FM), psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti (koul.), työnohjaaja, coach (CCSF), mindfulness-ohjaaja (MBSR,CFM)

Kouluttajalla on kymmenen vuoden kokemus mindfulness harjoittamisesta,  soveltamisesta ja kouluttamisesta sekä osallistumisista huippuammattilaisten (mm. Leena Pennanen, Jon Kabat-Zin, Saki Santorelli, Bob Stahl, Florence Meleo-Meyer, Michelle Becker, Steven Hickman, Melissa Blacker, David Rynick jne) koulutuksiin ja retriitteihin.

  
Anita Hedman, Lehtori (FM), psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti (koul.), työnohjaaja, coach (CCSF), mindfulness-ohjaaja (MBSR,CFM)
Paikkoja vapaana
15.8.2018 - 30.6.2019
Ilmoittautuminen alkaa
25.8.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
2.8.2018
Osallistumismaksu 0,00