Opetus, kasvatus ja ohjaus

Mindfulness-ohjaaja -koulutus 10 op

Aikataulu

Klo 9.00-16.00:

pe-la 26.-27.10.2018
pe-la 23.-24.11.2018
pe-la 18.-19.1.2019
pe-la 8.-9.2.2019 (perjantai retriittipäivä)
pe-la 8.-9.3.2019

Koulutuksessa käsiteltävät aiheet:

 • mindfulnessin juuret ja harjoitteiden perusteet
 • oma mindfulness-harjoittelu ja sen reflektointi (oppimispäiväkirja) 
 • mindfulness-harjoitusten ohjaaminen yksilöille ja ryhmille 
 • läsnäolon kokemus, kehotietoisuus ja aistimukset 
 • huomion tietoinen suuntaaminen, keskittymiskyky 
 • automaattiset reaktiot, tunnistaminen ja viivästäminen 
 • reaktiivisuus ja proaktiivisuus 
 • kokemustilat, tunnistaminen ja vaikuttaminen 
 • näkökulmat, luovuus ja ongelmanratkaisutaidot 
 • tunnekokemukset, tunnistaminen, elinkaari, merkitykset 
 • mindfulness ja ihmissuhteet 

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat syventää omia mindfulness-taitojaan ja oppia käyttämään mindfulness-pohjaisia menetelmiä työssään yksilöiden ja/tai ryhmien ohjaamisessa. Koulutukseen osallistuvilta vaaditaan vähintään mindfulness-peruskurssia vastaavaa osaamista sekä omaa kokemusta mindfulnessin harjoittamisesta.

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ohjata yksilöille ja ryhmille mindfulness-harjoitteita itselle luontevimmalla tavalla. Koulutuksen aikana myös oma mindfulnessin harjoittaminen syvenee omien kokemusten ja niistä syntyvien oivallusten kautta.

Suoritustapa

Lähiopetusta 10 päivää (sisältää hiljaisen päiväretriitin), osallistuminen vähintään seitsemään noin joka kolmas viikko järjestettävään, internetin kautta toteutettavaan harjoitussessioon. Harjoituksiin voi osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Työmenetelminä luennot, ryhmätyöt ja ohjausharjoitukset, omien harjoitusten reflektointi ryhmässä sekä mindfulness-kirjallisuuteen tutustuminen. Lisäksi lopputyö, jonka tarkoituksena on hahmotella koulutuksessa saatujen mindfulness-ohjaajataitojen hyödyntämistä itselleen sopivimmalla tavalla koulutuksen päätyttyä. Lopputyön voi tehdä luovasti omalla tavallaan. Koulutuksessa käytetään opettajan jakamaa materiaalia. Lisäksi aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Kouluttajat

Taina Siukola, työyhteisökouluttaja, coach, mindfulness-ohjaajien kouluttaja. Voit lukea lisää Tainasta tästä.

Ritva Liisanantti, mindfulness-ohjaajien kouluttaja, Master Coach, työhyvinvointivalmentaja, Enneagrammiohjaaja.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, sanna.vaurula@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 357 3232.

Peruutusehdot

  
Taina Siukola ja Ritva Liisanantti
Paikkoja vapaana
26.10.2018 - 9.3.2019
Ilmoittautuminen alkaa
14.5.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
25.10.2018
Opintopisteet 10
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää