Opetus, kasvatus ja ohjaus

Mindfulness-ohjaaja -koulutus 10 op kevät 2018

Aikataulu

Klo 9.00-16.00:

pe-la 6.-7.4.2018
pe-la 4.-5.5.2018
pe-la 15.-16.6.2018
pe-la 31.8.-1.9.2018 (perjantai retriittipäivä)
pe-la 21.-22.9.2018

Osallistumismaksu

Koulutuksen kokonaishinta on 1800 €. Opiskelija maksaa ilmoittautumisen yhteydessä 200 € varausmaksun. Loppu opintomaksusta laskutetaan kahdessa erässä, myös kolmessa erässä mahdollista, mikäli niin toivotaan. Jos koulutus joudutaan perumaan, ennakkomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.

Koulutukseen voidaan ottaa 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuksen sisältö:

 • mindfulnessin juuret ja harjoitteiden perusteet
 • oma mindfulness-harjoittelu ja sen reflektointi (oppimispäiväkirja) 
 • mindfulness-harjoitusten ohjaaminen yksilöille ja ryhmille 
 • läsnäolon kokemus, kehotietoisuus ja aistimukset 
 • huomion tietoinen suuntaaminen, keskittymiskyky 
 • automaattiset reaktiot, tunnistaminen ja viivästäminen 
 • reaktiivisuus ja proaktiivisuus 
 • johtajuus 
 • kokemustilat, tunnistaminen ja vaikuttaminen 
 • näkökulmat, luovuus ja ongelmanratkaisutaidot 
 • ryhmäilmiöt tunnekokemukset, tunnistaminen, elinkaari, merkitykset 
 • mindfulness ja ihmissuhteet 
 • tietoiset avaimet hyvinvointiin

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat syventää omia mindfulness-taitojaan ja oppia käyttämään mindfulness-pohjaisia menetelmiä työssään yksilöiden ja/tai ryhmien ohjaamisessa. Koulutukseen osallistuvilta vaaditaan vähintään mindfulness-peruskurssia vastaavaa osaamista sekä omaa kokemusta mindfulnessin harjoittamisesta. Maksimiosallistujamäärä 16 (koulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä).

Tavoitteet

Koulutus antaa valmiudet ohjata yksilöille ja ryhmille mindfulness-harjoitteita itselle luontevimmalla tavalla. Koulutuksen aikana myös oma mindfulnessin harjoittaminen syvenee omien kokemusten ja niistä syntyvien oivallusten kautta.

Edeltävät opinnot

Vähintään Mindfulness -peruskurssia vastaava osaaminen (kurssilla tai itse opiskellen hankittu) sekä oma kokemus mindfulnessin harjoittamisesta.

Suoritustapa

Lähiopetusta 10 päivää (sisältää hiljaisen päiväretriitin), osallistuminen vähintään seitsemään joka toinen viikko järjestettävään, internetin kautta toteutettavaan harjoitussessioon. Harjoituksiin voi osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Työmenetelminä luennot, ryhmätyöt ja ohjausharjoitukset, omien harjoitusten reflektointi ryhmässä sekä mindfulness-kirjallisuuteen tutustuminen. Lisäksi lopputyö, jonka tarkoituksena on hahmotella koulutuksessa saatujen mindfulness-ohjaajataitojen hyödyntämistä itselleen sopivimmalla tavalla koulutuksen päätyttyä. Lopputyön voi tehdä luovasti omalla tavallaan.

Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali.

Viimeinen ilmoittautumispäivä

2.3.2018, jonka jälkeen ilmoittautumiset muuttuvat sitoviksi. Jos vapaita paikkoja riittää, mukaan voi ilmoittautua 2.3. jälkeenkin. Peruutusehdot

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, sanna.vaurula@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 357 3232.

  
MMM, Mindfulness -ohjaajien kouluttaja, työyhteisökouluttaja ja Coach, työnohjaaja Taina Siukola
Paikkoja vapaana
6.4.2018 - 22.9.2018
Ilmoittautuminen alkaa
24.8.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
22.3.2018
Opintopisteet 10
Osallistumismaksu 1800,00

Lue lisää