Opetus, kasvatus ja ohjaus

Mindfulness-ohjaaja -koulutus syksy 2017

Tämä kurssi laskutetaan - ei verkkomaksua

Aikataulu

Klo 9.00-16.00:

pe-la 13.-14.10.2017
pe-la 17.-18.11.2017
pe-la 12.-13.1.2018
pe-la 9.-10.2.2018 (10.2. hiljainen retriitti)
pe-la 9.-10.3.2018

Koulutuksen sisältö:

 • mindfulnessin juuret ja harjoitteiden perusteet
 • oma mindfulness-harjoittelu ja sen reflektointi (oppimispäiväkirja) 
 • mindfulness-harjoitusten ohjaaminen yksilöille ja ryhmille 
 • läsnäolon kokemus, kehotietoisuus ja aistimukset 
 • huomion tietoinen suuntaaminen, keskittymiskyky 
 • automaattiset reaktiot, tunnistaminen ja viivästäminen 
 • reaktiivisuus ja proaktiivisuus 
 • johtajuus 
 • kokemustilat, tunnistaminen ja vaikuttaminen 
 • näkökulmat, luovuus ja ongelmanratkaisutaidot 
 • ryhmäilmiöt tunnekokemukset, tunnistaminen, elinkaari, merkitykset 
 • mindfulness ja ihmissuhteet 
 • tietoiset avaimet hyvinvointiin

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat syventää omia mindfulness-taitojaan ja oppia käyttämään mindfulness-pohjaisia menetelmiä työssään yksilöiden ja/tai ryhmien ohjaamisessa. Koulutukseen osallistuvilta vaaditaan vähintään mindfulness-peruskurssia vastaavaa osaamista sekä omaa kokemusta mindfulnessin harjoittamisesta. Maksimiosallistujamäärä 16 (koulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä).

Tavoitteet

Koulutus antaa valmiudet ohjata yksilöille ja ryhmille mindfulness-harjoitteita itselle luontevimmalla tavalla. Koulutuksen aikana myös oma mindfulnessin harjoittaminen syvenee omien kokemusten ja niistä syntyvien oivallusten kautta.

Edeltävät opinnot

Vähintään Mindfulness -peruskurssia vastaava osaaminen sekä oma kokemus mindfulnessin harjoittamisesta.

Suoritustapa

Lähiopetusta 10 päivää (sisältää hiljaisen päiväretriitin), osallistuminen vähintään seitsemään joka toinen viikko järjestettävään, internetin kautta toteutettavaan harjoitussessioon. Harjoituksiin voi osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Työmenetelminä luennot, ryhmätyöt ja ohjausharjoitukset, omien harjoitusten reflektointi ryhmässä sekä mindfulness-kirjallisuuteen tutustuminen. Lisäksi lopputyö, jonka tarkoituksena on hahmotella koulutuksessa saatujen mindfulness-ohjaajataitojen hyödyntämistä itselleen sopivimmalla tavalla koulutuksen päätyttyä. Lopputyön voi tehdä luovasti omalla tavallaan.

Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali.

Osallistumismaksu

1750 €. Osallistumismaksu laskutetaan kolmessa erässä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, sanna.vaurula@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 357 3232.

  
MMM, Mindfulness -ohjaajien kouluttaja, työyhteisökouluttaja ja Coach, työnohjaaja Taina Siukola
Paikkoja vapaana
13.10.2017 - 10.3.2018
Ilmoittautuminen alkaa
7.3.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
28.9.2017
Opintopisteet 10
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää