Palvelumuotoilu

Muotoilu liiketoiminnassa 4 op - UPAMU1004 - kevät 2020 / syksy 2020 (ryhmä 2)

Design for Business

Oppiaine

Palvelumuotoilu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Luennot: kevät 2020 / syksy 2020, tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin.

Paikka: Tampereen yliopisto (sali varmistuu myöhemmin).

Opettaja

Varmistuu myöhemmin.

Vaadittavat suoritukset

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön, hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja loppuraportti.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– selittää muotoilun roolin ja merkityksen yrityksen tai organisaation liiketoiminnassa ja strategiassa

– yleistää muotoilun merkityksen laajemmin yhteiskunnassa ja kansantaloudessa

– soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä erilaisiin liiketoiminnan kehittämisprojekteihin

Sisältö

Tuotteiden, palvelujen, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallinta osana liiketoimintaa. Kurssi toteutetaan eri pääaineiden opiskelijoiden ryhmätyönä. Luennot sisältävät paljon käytännön harjoituksia, jotka edistävät ryhmätyötä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt, itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Mutanen U.-M., Virkkunen J. & Keinonen T. (2006). Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologia yrityksissä. Teknologiateollisuus.

Miettinen, Satu (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.

Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

  
Opettaja varmistuu myöhemmin
Paikkoja vapaana
15.5.2020 - 31.12.2020
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää