Musiikkiterapia

Musiikkiterapian perusopinnot lv. 2018-2019

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

Musiikkiterapian perus- ja aineopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle vankka teoreettinen, tutkimuksellinen ja kliininen perustietopohja musiikkiterapiasta. Opinnot perehdyttävät opiskelijaa myös musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä.

Perus- ja aineopintojen tavoitteena on myös antaa musiikkiterapeuttista tietopohjaa ja käytännönkin valmiuksia sellaisille opiskelijoille, jotka hyödyntävät musiikkiterapiaopintojaan osana muuta työtä ilman tarvetta varsinaiseen musiikkiterapeutin kelpoisuuteen. Kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta tarjoaa Jyväskylässä ja Tampereella Eino Roiha instituutti. Musiikkiterapian opinnot (perus- ja aineopinnot) soveltuvat sellaisenaan pakollisiksi taustaopinnoiksi musiikkiterapeutin kelpoisuuteen johtavassa koulutuksessa (Eino Roiha Instituutti).

Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot soveltuvat taustaopinnoiksi (osaksi kandidaattitasoista tutkintoa) Jyväskylän yliopiston järjestämään musiikkiterapian maisteriohjelmaan. Musiikkiterapian maisterin tutkinnosta on hyötyä myös käytännön työelämässä teoreettisen, tutkimuksellisen ja kliinisen erikoisasiantuntemuksen lisääntymisen myötä.

Lue lisäää musiikkiterapian opinnoista Jyväskylän avoimen yliopiston sivuilta.

Opintojen suorittaminen edellyttää lähiopetukseen osallistumista, joten opintoja ei siis ole mahdollista suorittaa etäopintoina. Lähiopetukset järjestetään viikonloppuisin; perjantai-iltaisin ja lauantai-päivisin noin kerran kuukaudessa. Kurssit/opintojaksot suoritetaan oppimistehtävillä, joiden laatimisessa hyödynnetään sekä opintojakson kirjallisuutta että luentoja. Opetuksen tarkemmat aikataulut julkaistaan toukokuun aikana. Samalla myös ilmoittautuminen opintoihin aukeaa. Opintoihin voidaan ottaa enintään 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opinnoissa hyödynnettään verkko-oppimisympäristö Moodlea.

Opintomaksut

Opintomaksu maksetaan ensisijaisesti verkkomaksuna. Jos verkkomaksu ei ole mahdollinen, voit tilata laskun kohdasta “yrityslaskutus” täyttämällä siihen omat tiedot. Lisätietoja saat tarvittaessa toimistostamme tai koulutuskoordinaattori Sanna Vaurulalta, puh. 040 3573232.

Opintomaksu 550 € sisältää Jyväskylän yliopiston rekisteröintimaksun.

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävät.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa: koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, sanna.vaurula@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 357 3232.

 

  
Useita opettajia
Paikkoja vapaana
5.10.2018 - 31.7.2019
Ilmoittautuminen alkaa
14.5.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
17.8.2018
Opintopisteet 30
Osallistumismaksu 550,00