Oikeusala

Oikeusalan koulutus

Tampereen kesäyliopistossa voit suorittaa yliopistojen oikeustieteellisiä opintojaksoja avoimina yliopisto-opintoina sekä kehittää ja päivittää muiden koulutustemme avulla ammattitaitoasi oikeudellista osaamista vaativiin tehtäviin ja tilanteisiin.

Avoimet yliopisto-opinnot lukuvuonna 2017-2018

Opiskelemalla oikeustieteitä avoimina yliopisto-opintoina voit helpottaa pääsykokeisiin valmistautumista ja parantaa mahdollisuuksiasi päästä opiskelemaan oikeustieteitä yliopistoon. Suorittamasi opintopisteet voit tietyin edellytyksin saada liitettyä osaksi tutkintoasi yliopistossa. Opintojaksot soveltuvat myös omien ammatillisten valmiuksien kehittämiseen ja päivittämiseen.

Opintojaksoihin kuuluva lähiopetus järjestetään Tampereella arki-iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Johdatus oikeustieteeseen 5 op (Helsingin yliopisto)

Johdatus oikeustieteeseen on oikeustieteen opiskeluun orientoiva opintojakso, joka on oltava suoritettuna ennen muille Helsingin ja Turun yliopiston avoimina yliopisto-opintoina järjestettäville opintojaksoille osallistumista. Se soveltuu myös lukiolaisille ja muille, jotka haluavat tutustua oikeustieteeseen tieteenalana sekä saada yleiskuvan oikeustieteen käsitteistöstä ja opiskeluun liittyvistä keskeisistä teemoista ja taidoista.

 

Työoikeus 7 op (Turun yliopisto)

Oikeushistoria 6 op (Turun yliopisto)

Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä 3 op (Vaasan yliopisto)

Talousoikeuden perusteet 3 op (Vaasan yliopisto)

Henkilöstöoikeus 6 op (Vaasan yliopisto)

Urheiluoikeus 6 op (Itä-Suomen yliopisto)

Muu koulutus

Julkiset hankinnat -intensiivikurssi 2 op (Yrkeshögskolan Novia)

Kuntaoikeutta luottamushenkilöille

Edunvalvontavaltuutuksen ajankohtaispäivä

Talousrikosten keskeisiä asioita

Työn johtaminen – esimiehen juridiset keinot käytännön esimerkkien avulla

Vahingonkorvauksen ongelmakohtia

Perunkirjoituksen ongelmakohtia

 

 

  
Opettaja avoin
Paikkoja vapaana
1.8.2017 - 31.7.2018
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää