Oikeusala

Oikeusalan koulutus

Tampereen kesäyliopistossa voit suorittaa yliopistojen oikeustieteellisiä opintojaksoja avoimina yliopisto-opintoina sekä kehittää ja päivittää muiden koulutustemme avulla ammattitaitoasi oikeudellista osaamista vaativiin tehtäviin ja tilanteisiin.

Avoimet yliopisto-opinnot

Opiskelemalla oikeustieteitä avoimina yliopisto-opintoina voit helpottaa pääsykokeisiin valmistautumista ja parantaa mahdollisuuksiasi päästä opiskelemaan oikeustieteitä yliopistoon. Suorittamasi opintopisteet voit tietyin edellytyksin saada liitettyä osaksi tutkintoasi yliopistossa ja niitä voi käyttää myös väylähakuun, jos kyse on saman yliopiston vaatimusten mukaisista opinnoista. Opintojaksot soveltuvat myös omien ammatillisten valmiuksien kehittämiseen ja päivittämiseen.

Opintojaksoihin kuuluva lähiopetus järjestetään Tampereella arki-iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Johdatus oikeustieteeseen 5 op (Helsingin yliopisto)

Johdatus oikeustieteeseen on oikeustieteen opiskeluun orientoiva opintojakso, joka on oltava suoritettuna ennen muille Helsingin ja Turun yliopiston avoimina yliopisto-opintoina järjestettäville opintojaksoille osallistumista. Se soveltuu myös lukiolaisille ja muille, jotka haluavat tutustua oikeustieteeseen tieteenalana sekä saada yleiskuvan oikeustieteen käsitteistöstä ja opiskeluun liittyvistä keskeisistä teemoista ja taidoista.

Kurssi järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2018.

Oikeustieteellisiä opintojaksoja kevätlukukaudella 2018

Oikeushistoria 6 op (Turun yliopisto) alkaen 5.2.2018
Henkilöstöoikeus 6 op (Vaasan yliopisto) alkaen 5.2.2018

Lukuvuoden 2018-2019 opintotarjonta julkaistaan kevään ja kesän aikana.

Muu oikeusalan koulutus keväällä 2018

Omistajan ja haltijan asemasta perintökaaren 3:1 a §:n ja testamentilla saadun hallintaoikeuden tilanteessa 28.2.2018
Perunkirjoituksen ongelmakohtia 7.3.2018
Sopimukset avioliitossa ja avoliitossa 12.4.2018

  
Opettaja avoin
Paikkoja vapaana
1.8.2017 - 31.7.2018
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää