Suomi

Opi suomea 4 / Learn Finnish 4

Intensiivinen kesäkurssi

Aika

5.–21.8.2019 maanantai-perjantai klo 9.00–12.15

Paikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse)

Kohderyhmä

Opi suomea 4 sopii sinulle, jos olet osallistunut kurssille Opi suomea 3 tai olet saavuttanut eurooppalaisen viitekehyksen tason A1.3. Olet opiskellut Suomen mestari 1 – kirjan kokonaan tai sinulla on vastaavat taidot.

Sisältö

Kurssin tavoitteena on vahvistaa taitotasoa A2. Kurssilla kerrataan ja syvennetään kursseilla Opi suomea 1–3 opiskeltuja asioita ja pyritään saavuttamaan sujuva suullinen ja kirjallinen peruskielitaito.

Kurssilla harjoitellaan paljon suullista kielitaitoa: puhumista, myös suomen puhekieltä, sekä mielipiteen esittämistä ja keskustelun ylläpitämistä.
Asioiden omaksuminen vaatii aktiivista osallistumista, kotitehtävien tekemistä ja uuden sanaston opiskelua. Kurssin opetuskielet ovat englanti ja suomi.

Kurssi on intensiivinen ja opiskelijalta vaaditaan aktiivisuutta sekä kurssilla että kotona. Opiskelija tekevät pienen projektityön suomeksi. Kurssin lopussa on suullinen koe.

KIELIOPPIA: Partitiivin monikko, objekti yksikössä ja monikossa, imperfektiin tutustuminen, –minen-verbaalisubstantiivit, mennään-rakenne, täytyy-rakenne, relatiivipronomini joka, sivulauseita, verbin rektiota.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen ja kurssikoe. Täydellisen todistuksen saaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa tunneilla ja kurssikokeen suorittamista hyväksytysti. Kurssin suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään noin 70–80 %:iin lähiopetustunneista.

Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali

Suomen mestari 1. Sonja Gehring & Sanni Heinzmann, Finn Lectura.

Huom! Kirja ei sisälly kurssin hintaan. Jokainen osallistuja tarvitsee oman kirjan.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Katso myös

Voit jatkaa suomen kielen opiskelua kanssamme syksyllä. Tarkemmat tiedot syksyn kursseista julkaistaan alkukesästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Teemu Jokilaakso
Paikkoja vapaana
5.8.2019 - 21.8.2019
Ilmoittautuminen alkaa
4.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
22.7.2019
Osallistumismaksu 150,00