Suomi

Opi suomea: jatkokurssi 1 / Learn Finnish: Intermediate Course 1

Intensiivinen kesäkurssi

Aika

25.6.–11.7.2018 maanantai–perjantai klo 8.45–12.30

Kohderyhmä

Kurssin lähtötaso eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla on A2.2. Kurssin kaikki sisällöt hallitessaan opiskelijan on mahdollista saavuttaa taitotaso B1.1.

Nämä asiat sinä osaat jo:
Kurssi soveltuu taitotason A2.2. opiskelijalle. Olet suorittanut kesäyliopistossa alkeiskurssit 1–4 (Suomen mestari 1–2 kirjat) tai sinulla on vastaavat taidot. Osaat jo vähän puhua jokapäiväisissä tilanteissa työssä ja vapaa-aikana. Ymmärrät melko hitaan ja selkeän puheen ja esimerkiksi TV-ohjelmien pääasiat, jos asiat ovat sinulle tuttuja. Luet lyhyitä tekstejä ja osaat kirjoittaa sinulle tutuista aiheista. Suomen nominityypit (esimerkiksi -nen ja e-sanat) ovat sinulle tuttuja. Tunnet myös konsonanttivaihtelun. Olet tutustunut joka-relatiivipronominen käyttöön ja verbin + -maan, -massa ja -masta muotoihin.

Sisältö

Kurssi alkaa nopealla i-monikoiden (taloissa, taloista, taloihin, taloilla, taloilta, taloihin jne.) ja verbimuotojen (on tehty, oli tehty) kertauksella. Kurssin aikana käsitellään muun muassa:

  • verbin passiivin aikamuodot (esim. mennään, mentiin, on menty)
  • transitiivi- ja intransitiiviverbejä (kaataa-kaatua)
  • passiivin konditionaali (tehtäisiin) ja
  • monikon imperatiivi (Menkää! Tulkaa!)

Kurssin teemoja ovat muun muassa ympäristö ja luonnonsuojelu, taide ja kulttuuri, Suomen historia ja yhteiskunta, ohjeiden antaminen ja tunteista puhuminen.

Kurssin tarkoituksena on vahvistaa A2.2-tason osaamista kohti B1-tasoa,  ja se sopii esimerkiksi yleiseen kielitutkinnon kokeeseen (YKI) valmistautumiseen (tasot 3-4).

Kurssi on intensiivinen ja opiskelijalta vaaditaan aktiivisuutta. Kurssilla opiskellaan kielioppia, ääntämistä, sanastoa ja suomalaista kulttuuria. Tarpeen mukaan tehdään myös pieniä kirjoitusharjoituksia. Kurssikirja muodostaa kurssin rungon, mutta käytössä on myös opettajan omaa materiaalia.   

Huom! Kurssin opetuskieli on suomi, mutta käytämme englantia apukielenä tarpeen mukaan. Kurssi sisältää 65 lähiopetustuntia (à 45 minuuttia).

Suoritustapa

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä suullinen loppukoe. Täydellisen todistuksen saaminen edellyttää kurssikokeen suorittamista hyväksytysti. Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali

Suomen mestari 3, Sonja Gehring ym. Finn Lectura.
Kirja ei sisälly kurssin hintaan.

Suosittelemme, että kurssille osallistuvat hankkivat kirjan hyvissä ajoin. Jokainen osallistuja tarvitsee oman kirjan.
Ota kurssille mukaan myös sanakirja!

Lisätiedot

Katso myös Suomen kielen keskustelukurssi 1!

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Sanna Kantola
Paikkoja vapaana
25.6.2018 - 11.7.2018
Ilmoittautuminen alkaa
8.3.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
24.6.2018
Osallistumismaksu 180,00