Suomi

Opi suomea: jatkokurssi 2 / Learn Finnish: Intermediate Course 2

Intensiivinen kesäkurssi

Aika

19.8.–4.9.2019 maanantai–perjantai klo 13.00–16.15

Kohderyhmä

Kurssi sopii sinulle, jos olet osallistunut kurssille Opi suomea: jatkokurssi 1 tai Suomen kielen jatkokurssi 1, tai olet tasolla B1.1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla). Kurssin kaikki sisällöt hallitessaan opiskelijan on mahdollista saavuttaa taitotaso B2.1.

Olet opiskellut kirjat Suomen mestari 3 – kirjan alkuosan (kappaleet 1–4), tai sinulla on vastaavat taidot.

Katso Suomen kielen kurssien suoritusjärjestys Opiskelijan oppaastamme.

Nämä asiat sinun pitää jo osata:

Osaat jo sujuvasti kertoa itsestäsi, perheestäsi, kodistasi ja harrastuksistasi. Pystyt keskustelemaan jo vähän myös yleisemmistä aiheista, kuten esim. kotimaasi tai Suomen historiasta ja yhteiskuntaelämästä, kulttuurista ja taiteesta sekä muista ajankohtaisista puheenaiheista. Tunnet myös jo erilaisia aikaan liittyviä ilmauksia ja niiden käyttötapoja.   

Osaat kertoa tapahtumista menneessä aikamuodossa sekä aktiivissa että passiivissa: tunnet imperfektin, perfektin ja pluskvamperfektin. Verbityypit ja sanatyypit ovat sinulle tuttuja. Tunnet t-monikon ja i-monikot. Verbaalisubstantiivi (-minen, esimerkiksi syöminen) on sinulle tuttu.

Sisältö

Kurssi on jatkoa suomen kielen jatkokurssi I:lle. Kurssikirja Suomen mestari 3 muodostaa kurssin rungon. Kurssilla käsitellään kirjan kappaleet 5–8.

Kurssin sisältöä harjoitellaan erilaisten tehtävien, tekstien, harjoitusten ja pelien avulla. Kurssilla harjoitellaan paljon suullista kielitaitoa: puhumista, asioimista ja myös suomen puhekieltä.

Opiskelijan aktiivisuus ja kotitehtävät ovat tärkeä osa kurssia: asioiden omaksuminen vaatii aktiivista osallistumista, kotitehtävien tekemistä ja uuden sanaston opiskelua.

Kurssin opetuskieli on suomi, mutta englantia käytetään apukielenä aina tarpeen mukaan.

Teemoja

Suomen kulttuuri ja elämä Suomessa, ajankohtaiset tapahtumat ja puheenaiheet, kulttuurierot ja stereotypiat, perhe-elämä ja perhetyypit, sosiaalinen kanssakäyminen ja arkipäivän kielenkäyttötilanteet, kodintekniikka ja työkalut ja urheilu.

Kielioppia

Uudet sijamuodot translatiivi ja essiivi; -malla, -maton ja -matta -muodot (esimerkiksi syömällä, syömätön, syömättä); Adjektiivien vertailumuodot, niiden taivutus sekä adverbien vertailu; kumpi-pronomini; verbien rektioita.

Kurssin aluksi kertaamme tarvittaessa edeltävän tason kielioppiasioista (oppikirja Suomen mestari 3:n alkuosa). Kertaamme tarpeen mukaan esim. verbin menneen ajan muodot, genetiivin ja partitiivin monikot ja i-monikot sekä objektin sijavalinnan säännöt.

Suoritustapa

Säännöllinen osallistuminen opetukseen ja suullinen loppukoe. Kurssin suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään noin 70–80 %:iin lähiopetustunneista.

Täydellisen todistuksen saaminen edellyttää kurssikokeen suorittamista hyväksytysti. Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali

Suomen mestari 3, Sonja Gehring ym. Finn Lectura, kappaleesta 5 alkaen

Huom! Kirja ei sisälly kurssin hintaan.

Kirja tulisi hankkia hyvissä ajoin. Kirjaa tarvitaan jo 1. tunnilla. Jokaisella kurssilaisella pitää olla oma kirja. Suosittelemme myös sanakirjan hankkimista.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Teemu Jokilaakso
Paikkoja vapaana
19.8.2019 - 4.9.2019
Ilmoittautuminen alkaa
26.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
18.8.2019
Osallistumismaksu 150,00

Lue lisää