Suomi

Opi suomea: jatkokurssi 2 / Learn Finnish: Intermediate Course 2

Intensiivinen kesäkurssi

Aika

16.7.–1.8.2018 maanantai–perjantai klo 8.45–12.30

Kohderyhmä

Kurssi on jatkoa kurssille Opi suomea: jatkokurssi 1. Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat saavuttaneet eurooppalaisen viitekehyksen tason B1.1 ja haluavat vahvistaa ja kehittää taitojaan tällä tasolla. Kurssin tavoitetaitotaso on alkava B1.2.

Nämä asiat sinä osaat jo:

Olet aikaisemmin opiskellut kirjat Suomen mestari 1 ja 2 sekä kirjan 3 noin kappaleeseen 4 asti, tai sinulla on vastaavat tiedot. Osaat muun muassa jo kertoa melko hyvin asioista, jotka tapahtuivat eilen tai aikaisemmin menneisyydessä. Tunnet aktiivin ja passiivin objektilauseen rakenteen (minä ostan auton – me ostettiin auto) ja joitakin transitiivi- ja intransitiiviverbejä (esim. kaataa – kaatua). Osaat käyttää verbityyppejä 1–6 ja tunnet sanatyyppit (esim. -nen ja -e -sanat). Pystyt keskustelemaan suomeksi muun muassa perheestäsi, työstäsi ja harrastuksistasi, juhlapyhistä, kotimaastasi ja sen kulttuurista. Osaat kysyä neuvoa ja antaa ohjeita. Keskustelussa osaat ilmaista mielipiteesi.

Sisältö

Kurssin alussa kerrataan passiivin aikamuodot (mennään, mentiin, on menty). Sen jälkeen tutustutaan translatiiviin (-na) ja essiiviin (-ksi). Kurssilla käsitellään -matta, -malla ja -maton -sanoihin (esim. juomatta, juomalla, vedetön) ja kumpi, kumpikin, ei kumpikaan- pronominit. Kurssin aikana opitaan vertailemaan asioita komparatiivin ja superlatiivin avulla (esimerkki: iso, isompi, isoin) ja tutustutaan uusiin rektioihin (esimerkki: liittyä+mihin?, kuulua+mihin?).  

Teemoja ovat muun muassa kulttuurierot ja stereotypiat, ihmisten luonteen ja tunteiden kuvaileminen, mielipiteen ilmaiseminen, tilastotiedoista keskusteleminen, pari- ja perhesuhteet sekä kodintekniikka ja työkalut.

Kurssi on intensiivinen ja opiskelijalta vaaditaan aktiivisuutta. Kurssilla opiskellaan kielioppia, ääntämistä, sanastoa ja suomalaista kulttuuria. Tarpeen mukaan tehdään myös kirjoitusharjoituksia. Kurssikirja muodostaa kurssin rungon, mutta käytössä on lisäksi opettajan omaa materiaalia. Kurssikirjaa käsitellään noin kappaleesta 5 tai 6 alkaen.

Huom! Kurssin opetuskieli suomi, ja auttavana kielenä käytetään englantia. Kurssi sisältää 65 lähiopetustuntia (à 45 minuuttia).

Suoritustapa

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä suullinen loppukoe. Täydellisen todistuksen saaminen edellyttää säännöllistä osallistumista opetukseen ja kurssikokeen suorittamista hyväksytysti. Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali

Suomen mestari 3, Sonja Gehring ym. Finn Lectura.
Kirja ei sisälly kurssin hintaan, vaan sen voi ostaa paikallisesta kirjakaupasta.

Suosittelemme, että kurssille osallistuvat hankkivat kirjan hyvissä ajoin. Jokainen osallistuja tarvitsee oman kirjan.
Ota mukaan myös sanakirja!

Lisätiedot

Katso myös Suomen kielen keskustelukurssi 2!

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Sanna Kantola
Paikkoja vapaana
16.7.2018 - 1.8.2018
Ilmoittautuminen alkaa
9.3.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
15.7.2018
Osallistumismaksu 180,00

Lue lisää