Suomi

Opi suomea: syventävä kurssi 2

Intensiivinen kesäkurssi

Aika

16.7.–1.8.2018 maanantai–perjantai klo 13.00–16.45

Kohderyhmä

Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat osallistuneet kesäyliopiston kursseille Suomen kielen jatkokurssi 2 (Suomen mestari 3) ja Suomen kielen syventävä kurssi 1 (Suomen mestari 4 kappaleeseen 4 asti), tai joilla on vastaavat tiedot. Kurssin lähtötaso on B1.2–B2.1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla). Tavoitetaso on B2.2. – alkava C1.

Nämä asiat sinä osaat jo:

Olet aikaisemmin opiskellut kirjat Suomen mestari 1–3 ja Suomen mestari 4 -kirjasta kappaleet 1–4, tai sinulla on vastaavat tiedot.

Ymmärrät jo melko hyvin erilaisia tekstityyppejä, esimerkiksi lyhyitä uutistekstejä tai henkilökohtaisia viestejä. Pystyt helposti keskustelemaan suomeksi sinulle tutuista ja vähän vieraammistakin aiheista ja osaat myös jo vähän väitellä. Pystyt esittämään mielipiteesi erilaisista asioista ja osaat kirjoittaa melko laajoja tekstejä erilaisista aiheista. Osaat kuvailla tapahtumia käyttämällä partisiippirakenteita (esimerkiksi taloa maalaava mies, maalattava talo, maalattu talo, talon maalannut mies, miehen maalaama talo) ja possessiivisuffiksien käyttö eri sijamuotojen kanssa on sinulle tuttu asia.

Sisältö

Kurssilla keskitytään erityisesti tekstien ymmärtämiseen ja tuottamiseen. Kielen rakenteiden osaamista syvennetään perehtymällä laajemmin mm.lauseenvastikkeisiin (-vaan, -neen) ja että-lauseenvastikkeen käyttöön. Tutustumme myös kun- (-essa, -tua) ja jotta-lauseenvastikkeisiin. Kurssi sisältää runsaasti harjoituksia sanojen johtamisesta. Tutustumme myös harvinaisiin suomen kielen sijamuotoihin. Kielioppiharjoitusten avulla kehitetään muun muassa parempaa sanomalehtitekstien ja muiden asiatekstien ymmärtämistä. Yhteiskunnallisen ja abstraktin sanaston hallintaa laajennetaan edelleen. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa arkkitehtuuri ja muotoilu, esitteet ja tietotekstit, onnettomuudet ja luonnonkatastrofit, maantieto, luonto, elinkeinot ja talous. Kurssi sopii suomen kielen YKI-testiin (tasot 4–5) valmistautuville.

Kurssin jälkeen osaat paremmin lukea muun muassa pitempiä sanomalehtitekstejä ja voit innostua lukemaan esimerkiksi selkokielisiä kirjoja suomeksi. Osaat väitellä paremmin ja perustella mielipiteesi monipuolisemmin. Osaat kirjoittaa laajemmin sinua kiinnostavista aiheista erilaisia tekstityyppejä. Kykysi johtaa sanoja (esim. maalata, maalari, maalattu, maalaava, maalannut jne.) on kehittynyt.

Kurssikirja muodostaa kurssin rungon. Kurssilla käytetään myös opettajan omaa materiaalia. Kurssin sisältöjä harjoitellaan erilaisten tehtävien, tekstien, harjoitusten ja pelien avulla. Opiskelijan aktiivisuus ja kotitehtävät ovat tärkeä osa kurssia: asioiden omaksuminen vaatii aktiivista osallistumista, kotitehtävien tekemistä ja uuden sanaston opiskelua. Kurssin opetuskieli on suomi, mutta englantia käytetään apukielenä aina tarpeen mukaan.

Kurssi sisältää 65 lähiopetustuntia (à 45 minuuttia).

Suoritustapa

Säännöllinen osallistuminen opetukseen ja loppukoe. Täydellisen todistuksen saaminen edellyttää kurssikokeen suorittamista hyväksytysti. Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali

Suomen mestari 4, Sonja Gehring et al., Finnlectura
Huom! Kirja ei sisälly kurssin hintaan.

Suositeltu lisämateriaali: sanakirja.

Lisätiedot

Katso myös Suomen kielen keskustelukurssi 2!

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Sanna Kantola
Paikkoja vapaana
16.7.2018 - 1.8.2018
Ilmoittautuminen alkaa
9.3.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
15.7.2018
Osallistumismaksu 180,00

Lue lisää