Yhteiskunta, juridiikka ja (talous)hallinto

Ottolapset, isyydet ja poissaolevat perilliset kuolinpesässä

Tämä kurssi on päättynyt

Ajankohta

Tiistaina 10.12.2019 klo 9-15

Kouluttaja

OTT, dosentti Eva Gottberg

Opetuspaikka

Kesäyliopiston Suvituuli-koulutustila os. Yliopistonkatu 60 A, 4. krs.

Johdatus aiheeseen

1920-luvulta nykypäivään Suomessa on ollut voimassa kolme erilaista ottolapsilakia ja kaksi isyyslakia. Lisäksi perillisasemaan saattoi jo aikaisemminkin päästä miehen vapaaehtoisen tunnustamisen kautta ja kihlalapsena. Toisaalta avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista vuonna 1922 annetun lain mukaan määrätty tai sovittu elatusvelvollisuus ei tuottanut lapselle perillisasemaa isänsä jälkeen. Kun kuolinpesät ovat usein pitkään jakamatta, perillisasemaan liittyviä kysymyksiä saatetaan joutua ratkaisemaan monien, ehkä hyvin vanhojenkin lakien ja voimaantulosäännöstöjen pohjalta. Lisäksi vuoden 2015 isyyslain myötä tilanne muuttui sikäli, että nykyään lapsella on mahdollisuus perintöoikeuden mukanaan tuovan isyyden vahvistamiseen syntymävuodestaan riippumatta ja myös siinä tapauksessa, että mies on kuollut.

Tämän hetken kuolinpesissä oman kasvavan ongelmakenttänsä muodostavat ns. poissaolevat perilliset. Ulkomaille suuntautunut siirtolaisuus ja nykyään myös lisääntynyt maahanmuutto tuottavat enenevässä määrin tilanteita, joissa vainajalla on tietymättömissä ulkomailla oleskelevia perillisiä tai on ylipäätään epäselvää, jättikö vainaja perillisiä, kun sukuselvitystä ei ulkomailta saada. Nämäkin pesät on kuitenkin lain mukaisessa järjestyksessä selvitettävä ja jaettava.

Koulutuspäivän tarkoituksena on luoda selkeä kokonaiskuva näistä ensi silmäyksellä ehkä sekavilta vaikuttavista tilanteista ja antaa osallistujille valmiudet toimia tällaisia osakkaita käsittävissä kuolinpesissä sekä ratkaista niihin liittyviä kysymyksiä. Koulutus on tarkoitettu kaikille kuolinpesien, pesänselvityksen ja perinnönjaon kanssa työtehtävissään toimiville lakimiehille.

Sisältö:

  • Ottolasten kolme lakia: 1925, 1979 ja 2012
  • Tärkeät päivät: adoptiopäivä ja perittävän kuolinpäivä
  • Ottovanhempien disponointimahdollisuudet, siirrot järjestelmästä toiseen, lakien voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
  • Kuka perii ottolapsen, kenet ottolapsi perii
  • Kaksi isyyslakia: 1979 ja 2015. Au-lapsilaki, tunnustaminen, kihlalapset; taannehtivuus
  • ”Vanhat” isyydet, kuolleen miehen isyyden vahvistaminen, perinnönjaon jälkeen vahvistettu isyys
  • Poissaolevat perilliset, edunvalvonta, perillisen ulkomailta etsimiseen liittyvät kysymykset
  • Perintöoikeuden vanhentuminen lopullisena takarajana

Osallistumismaksu

195 €

Ilmoittautuminen

5.12.2019 mennessä www.tampereenkesayliopisto.fi

  
OTT, dosentti Eva Gottberg
Paikkoja vapaana
10.12.2019 - 10.12.2019
Ilmoittautuminen alkaa
14.8.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
5.12.2019
Osallistumismaksu 195,00

Lue lisää