Sosiaali- ja terveysala

Perhearviointi - Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä - kevät 2019

Tämä kurssi on päättynyt

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta  on 750 €. Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna  tai se voidaan laskuttaa  kahdessa erässä. Laskutuslisä on tällöin 5 euroa/lasku. Verkkomaksu ohitetaan täyttämällä ilmoittautumislomakkeen kohtaan “yrityslaskutus” joko omat tai työnantajan tiedot. Mikäli maksajana ei ole yritys, syötetään Y-tunnuksen paikalle henkilötunnus.

Hinta sisältää koulutuksen, jaettavan koulutusmateriaalin sekä suomenkielisen Perhearviointioppaan haastattelulomakkeineen.

Koulutuspäivät

Koulutus sisältää kolme koulutuspäivää ja siihen kuuluu myös ennakko- ja välitehtäviä. Koulutus sisältää luentoja ja toiminnallisia harjoituksia. Koulutuspäivät ovat:

– tiistai 12.3.2019
– maanantai 15.4.2019
– tiistai 28.5.2019.

Koulutukset järjestetään klo 9.00-15.30.

Koulutus pidetään Tampereen kesäyliopiston Suvituuli-koulutustilassa (Yliopistonkatu 60 A, 4. kerros). Koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään kurssikirje 1-2 viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Kuvaus

Perheen arviointi on vaikeimpia tehtäviä, joita työntekijä voi kohdata. Lapsen kasvaessa perheessä juuri perhe muodostaa hänen kehitystään ja hyvinvointiaan keskeisimmin määräävän viitekehyksen. Perhe on myös oleellinen tekijä, kun arvioidaan lapsen avuntarvetta. Lasten hyvinvointi riippuu kyvystämme tunnistaa perheessä vahvuudet, joiden varaan voi rakentaa ja vaikeudet, joita suunnitelmallisesti pyrimme lievittämään. Kun perhettä arvioidaan kokonaisuutena yhdessä perheen kanssa, saamme tietoa lapsesta osana perheyhteisöä.

Perhearviointi tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin sekä rakenteen, jonka avulla työntekijä voi oppia perheen kanssa käymistään keskusteluista ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tarkastelusta. Se tarjoaa myös joukon menetelmiä, jotka auttavat perhearviointia suorittavaa työntekijää edistämään perheen keskinäistä vuorovaikutusta.

Kohderyhmä

Perhearviointimenetelmä soveltuu erityisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöille, jotka työskentelevät perheiden kanssa. Menetelmä antaa konkreettisia työkaluja esim. lastensuojelu- ja lastenvalvontatyöhön, perheneuvola- ja perhetyöhön, lasten- ja nuorisopsykiatriaan sekä terapiatyön tueksi.

Tavoite

Arviointimenetelmän avulla perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia voidaan kuvata yksityiskohtaisesti ja suhteellisen objektiivisesti havainnoiden. Perheterapian kentästä nouseva perhearviointi pyrkii arvioimaan niin perhettä kokonaisuutena kuin sen jäsenten keskinäisiä suhteita. Perheen toimintaa arvioitaessa ja tukitoimia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös ne perheen ulkopuolelta tulevat tekijät, jotka haittaavat perheenjäsenten kykyä vastata lasten tarpeisiin.

Perheen toimintakyvyn, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointi voi auttaa seuraavissa haasteissa:

  • kun suunnitellaan lapsen ja perheen mahdollisesti tarvitsemia palveluja, tukitoimia tai interventioita
  • kun arvioidaan ja mitataan perhetyöstä seuraavia muutoksia
  • kun suoritetaan tutkimusta perhe-elämän ja perhesuhteiden alueella.

Sisältö

Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä koostuu menetelmistä ja työkaluista, jotka auttavat perheen toimintakyvyn, voimavarojen ja vaikeuksien arvioinnissa.

Niitä ovat

  • toimintamalli jolle perhearviointi perustuu, sekä perhearvioinnin tapa kuvailla, arvioida ja tallentaa perheen elämää ja keskinäisiä suhteita koskevia tietoja
  • taidot ja menetelmät, joilla työntekijä voi auttaa arvioitavan perheen jäseniä kehittämään keskinäistä vuorovaikutustaan ja puhumaan työntekijälle elämästään perheenä
  • haastattelumallit, joita vuorovaikutusmenetelmiä käyttävä työntekijä voi hyödyntää
  • perhearviointilomakkeet.

Koulutusprosessi vastaa sisällöltään viittä päivää, joista

  • kolme päivää on lähiopetusta sisältäen luentoja ja toiminnallisia harjoituksia
  • kahden työpäivän panos kuluu etukäteis- ja välitehtävien suorittamiseen.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa.

Kouluttaja

psykoterapeutti-VET Marjukka Laukkanen
Suomen Mielenterveysseuran Psykoterapiaklinikan vaativan erityistason perheterapeutti Marjukka Laukkanen on saanut Perhearviointikouluttajan koulutuksen.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anu Urhemaa, puh 040 7065606 (käytännön asiat).

Kouluttaja Marjukka Laukkanen, Marjukka.Laukkanen@mielenterveysseura.fi, puh 040 352 4838 (sisältöasiat)

  
Psykoterapeutti-VET Marjukka Laukkanen
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
12.3.2019 - 28.5.2019
Ilmoittautuminen alkaa
25.6.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
26.2.2019
Osallistumismaksu 750,00

Lue lisää