Kuvataide

Plastinen sommittelu 4 op - UTAK0112 - syksy 2020

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Kuvataiteen perusopinnot 25 op - syksy 2019 - syksy 2020

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Aikataulu

Aikataulu avoinna, alustavasti syksy 2020.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-soveltaa materiaalin, muodon ja sisällön keskinäisiä suhteita kolmiulotteisessa ilmaisussa
-hyödyntää ja soveltaa kolmiulotteisen työskentelyn perustekniikoita ja ilmaisukeinoja
 

Sisältö

Opiskelija tutustuu kuvanveiston materiaaleihin ja oppii havainnoimaan ja työstämään kolmiulotteista muotoa ja rakentamaan yksinkertaisia perusrakenteita.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h.
Vaadittavat suoritukset: Harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytyt kuvalliset tehtävät
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
 

 

  
Jarmo Kallinen
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
1.10.2020 - 31.12.2020
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää