Portugali

Portugalin alkeiskurssi 1

Laajuus (op)

3.0

Oppiaine

Portugali

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

21.5.–18.6.2019 tiistaisin ja torstaisin klo 16.45–20.15 (ei opetusta helatorstaina 30.5.)

Paikka

Tampereen yliopisto, Pinni B, Kanslerinrinne 1, ryhmätyöhuone RH4119 (kartta).

Opettaja

FM Tommi Ingalsuo

Kohderyhmä/edeltävä opinnot

Edeltäviä portugalin opintoja ei edellytetä.

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • on totutellut kuuntelemaan ja hahmottamaan puhuttua kieltä
  • osaa ilmaista itseään auttavasti sekä suullisesti että kirjallisesti
  • on saanut yleistietoa portugalin kielestä ja tutustunut kielenkäyttökulttuuriin.

Sisältö

Portugalin alkeiskurssi 1:llä tutustutaan portugalin ääntämiseen ja oikeinkirjoitukseen. Kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen) harjoitellaan. Aihepiireinä mm. tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumiset, itsestä kertominen, opiskelu ja työ, puhelinkäyttäytyminen, kellonajat, viikonpäivät sekä kuukaudet ym. ajanilmaisuja. Kieliopissa perehdytään mm. artikkeleihin, substantiivien ja adjektiivien taipumiseen, persoonapronomineihin, possessiivipronomineihin, lukusanoihin, verbien indikatiivin preesensiin, prepositioihin ja kysymysten muodostamiseen.

Kappaleiden tekstit ja sanastot sekä kattavasti esiteltävä keskeinen kielioppiaines antavat vankan peruskielitaidon, jota harjoitellaan runsailla ja monipuolisilla tehtävillä. Kirjallista ilmaisua kehitetään pienin kurssin mittaan palautettavin vapain tuotoksin. Suullista kielitaitoa aktivoidaan tunneilla tehtävillä pariharjoituksilla ja ymmärtämistä kuunteluharjoituksilla. Oppimateriaali tarjoaa myös runsaasti tietoa maantuntemuksesta ja tapakulttuurista.

Suoritustapa      

Kontaktiopetusta 35 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä noin 35 tuntia. Arviointi perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, aktiiviseen tuntityöskentelyyn, tehtyihin kotitehtäviin ja kurssin aikana palautettaviin kirjallisiin tuotoksiin. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin lähiopetustunneista.

Arvostelu: hyväksytty – hylätty.

Kuulustelut

Loppukoe kesäyliopiston tentissä 25.6. klo. 16:30–18:30
1. uusinta 16.7. klo. 16:30–18:30
2. uusinta 1.8. klo. 16:30–18:30.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Melo e Abreu, Liisa & Siimes, Santeri: Descobertas 1, Finnlectura, kappaleet 1–5
ISBN: 978-952-346-089-8

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.
Lisäksi käytetään opettajan jakamaa aineistoa.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 125 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 110 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 15 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 125 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 7.5.2019. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Tämän kurssin jälkeen voit jatkaa opiskelua Portugalin alkeiskurssi 2:lla, joka järjestetään elokuussa 2019.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Tommi Ingalsuo
Paikkoja vapaana
21.5.2019 - 18.6.2019
Ilmoittautuminen alkaa
15.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
20.5.2019
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 125,00

Lue lisää