Portugali

Portugalin alkeiskurssi 1

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

3.0

Oppiaine

Portugali

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

17.5.–14.6.2018 tiistaisin ja torstaisin klo 16.45–20.15
Huom. Aloitus torstaina 17.5.

Opetuspaikka

Tampereen yliopisto (Kalevantie 4) päätalo D12
Poikkeus: torstai 7.6 Pinni B (Kanslerinrinne 1) B3113 (3. kerros)

Kohderyhmä/edeltävä opinnot

Edeltäviä portugalin opintoja ei edellytetä.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustua portugalin ominaispiirteisiin ääntämyksen, sanaston ja rakenteiden kautta. Puheen tuottamisen sekä kuullun ymmärtämisen kynnystä ryhdytään ylittämään ja kulttuurikuilua kaventamaan.

Kurssin käytyään opiskelija:

  • on totutellut kuuntelemaan ja hahmottamaan puhuttua kieltä
  • osaa ilmaista itseään auttavasti sekä suullisesti että kirjallisesti
  • on saanut yleistietoa portugalin kielestä ja tutustunut kielenkäyttökulttuuriin.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan portugalin ääntämiseen ja oikeinkirjoitukseen. Kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen) harjoitellaan. Aihepiireinä mm. tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumiset, itsestä kertominen, opiskelu ja työ, puhelinkäyttäytyminen, kellonajat, viikonpäivät sekä kuukaudet ym. ajanilmaisuja. Kieliopissa perehdytään mm. artikkeleihin, substantiivien ja adjektiivien taipumiseen, persoonapronomineihin, possessiivipronomineihin, lukusanoihin, verbien indikatiivin preesensiin, prepositioihin ja kysymysten muodostamiseen.

Kappaleiden tekstit ja sanastot sekä kattavasti esiteltävä keskeinen kielioppiaines antavat vankan peruskielitaidon, jota harjoitellaan runsailla ja monipuolisilla tehtävillä. Kirjallista ilmaisua kehitetään pienin kurssin mittaan palautettavin vapain tuotoksin. Suullista kielitaitoa aktivoidaan tunneilla tehtävillä pariharjoituksilla ja ymmärtämistä kuunteluharjoituksilla. Oppimateriaali tarjoaa myös runsaasti tietoa maantuntemuksesta ja tapakulttuurista.

Suoritustapa      

Kontaktiopetusta 35 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 35 tuntia. Arviointi perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, aktiiviseen tuntityöskentelyyn, tehtyihin kotitehtäviin ja kurssin aikana palautettaviin kirjallisiin tuotoksiin. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin lähiopetustunneista.

Arvostelu: Hyväksytty – Hylätty.

Kuulustelut

Loppukuulustelu 18.6. klo 16:30-18:30
Uusintakuulustelu 17.7. klo 16:30-18:30

2. uusintakuulustelu 20.8. klo 16-18
Kuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Melo e Abreu, Liisa & Siimes, Santeri: Descobertas, Finnlectura, kappaleet 1–5
(ISBN: 1 978-952-346-089-8)

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.
Lisäksi käytetään opettajan tuomaa aineistoa.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 120 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 3.5.2018. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Tommi Ingalsuo
Paikkoja vapaana
17.5.2018 - 14.6.2018
Ilmoittautuminen alkaa
27.2.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
16.5.2018
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 120,00

Lue lisää